cz  de  en  pl 

Tanvaldské hudební jaro 2013

České kulturní slavnosti
Cyklus festivalů pořádaný ve spolupráci s Českou kulturou, o.s.
Pořádá město Tanvald ve spolupráci s Českou kulturou, o.s.

 TANVALDSKÉ  HUDEBNÍ JARO 2013

    57.ročník

5. 4. 2013 (pátek)

 

18.30

 

19.00

Kino Jas Járy Cimrmana, Tanvald

Vernisáž výstavy prací žáků DDM Ulita Tanvald

Tajemný svět skřítků, víl a čarodějnic"

Hudební a taneční vystoupení žáků ZUŠ Tanvald

 

OD BACHA PO BEATLES

Gentlemen Singers

 

Vstupné: 200,- Kč

26. 4. 2013 (pátek)

 

19.00

Kino Jas Járy Cimrmana, Tanvald

Vystoupení žáků ZUŠ Tanvald

SMYČCOVÉ KVARTETO A CHOPIN?

Jan Simon - klavír
Heroldovo kvarteto
Vstupné: 150,- Kč

 

10. 5. 2013 (pátek)

 

19.00

Kostel sv. Františka z Assisi, Tanvald-Šumburk n.D.

Vystoupení žáků ZUŠ Tanvald

SKVOSTY BAROKA

Pavla Švestková - mezzosoprán

Jan Páleníček - violoncello
Komorní soubor Atlantis Collegium
Vítězslav Podrazil - umělecký vedoucí, cembalo 

Vstupné: 150,- Kč

 

Vážení hudební přátelé,

dovoluji si Vás jménem festivalového výboru THJ pozvat na 57. ročník Tanvaldského hudebního jara, který bude slavnostně zahájen v pátek 5. dubna 2013 v kině Jas. Jak se již stalo hezkou tradicí, budete moci od 18.30 hod. zhlédnout výstavu dětských prací, které vzešly z každoroční soutěže pořádané Domem dětí a mládeže Ulita Tanvald, tentokrát na téma „Tajemný svět skřítků, víl a čarodějnic". Vernisáž obohatí jako vždy hudební a taneční vystoupení nejlepších žáků Základní umělecké školy Tanvald.

Obojí je vždy ojedinělým zážitkem, protože výkony dětí ve všech představovaných oborech jsou pozoruhodné.

Od 19.00 hod. začne zahajovací koncert, pro který jsme vybrali Tanvalďanům již známý vokální soubor Gentlemen Singers. Jistě si mnozí z Vás připomenou koncert v r. 2007 v šumburském kostele.

Tento soubor byl založen v r. 2003 a během své krátké historie se zařadil k nejvýznamnějším českým seskupením žádaným u nás i v zahraničí. Všichni členové souboru působili v chlapeckém pěveckém sboru Boni pueri v Hradci Králové. Soubor má osm členů v klasickém mužském ladění: kontratenor, tenor, baryton a bas. Repertoár souboru zahrnuje období od renesance až po moderní hudbu.

Soubor pravidelně hostuje na významných festivalech po celé Evropě a natáčí hudební pořady pro rozhlas i televizi. Koncertoval např. v Rusku, Tunisku nebo USA.

K nám přijede s programem „Od Bacha po Beatles".

Druhý koncert se uskuteční v pátek 26. dubna 2013 a bude podle nás velmi zajímavý. Frederyk Chopin napsal pouze dva koncerty pro klavír a orchestr, a to č. 1 - e moll a č. 2 - f moll.

Vzhledem k tomu, že není vždycky možné „vozit s sebou orchestr", rozhodl se klavírista Jan Simon, že to zkusí se smyčcovým kvartetem. Tento nápad oceňují hlavně menší koncertní sály. Jan Simon a Heroldovo kvarteto tak umožní hudebnímu obecenstvu vyslechnout oba nádherné koncerty i ve stísněných podmínkách.

Klavírista Jan Simon je statutárním sólistou Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Slavil úspěchy i v zahraničí, stal se laureátem soutěže královny Alžběty v Bruselu a Pražského jara, je držitelem ceny Cannes Classical Award 95. Hostuje u mnoha jiných předních evropských symfonických orchestrů. Oba koncerty jsou zaznamenány na CD z r. 2009 firmou Supraphon, kde ho doprovází Pražská komorní filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka.

Heroldovo kvarteto bylo založeno v r. 1998. Hrálo v Evropě, Americe,  Asii (Japonsko). V r. 2005 absolvovalo mimořádně úspěšné koncertní turné v Austrálii, jehož součástí byl přímý přenos jejich vystoupení pro rozhlasovou stanici ABC. Vysokým vyznamenáním bylo pozvání do londýnské Wigmore Hall, nejprestižnější evropské síně v oblasti komorní hudby. Kritika vyzvedává zvláště čistou intonaci, perfektní rytmickou souhru a dokonalou hráčskou techniku.

V dubnovém čísle Tanvaldského zpravodaje najdete podrobnosti o závěrečném koncertě THJ, který se uskuteční v pátek 10. května 2013 v kostele sv. Františka z Assisi a na kterém vystoupíOrchestr Atlantis pod vedením Vítězslava Podrazila s violoncellistou Janem Páleníčkem.

Všichni umělci, kteří k nám přijedou, vyprodávají sály ve světě. Doufejme, že ani sál tanvaldského kina nezůstane prázdný. Přijďte, abyste se mohli potěšit krásnou hudbou.

Na Vaši návštěvu se s celým festivalovým výborem těší

 

Mgr. Libuše Vedralová

předsedkyně festivalového výboru THJ