cz  de  en  pl 

Historie THJ

Připomeňme si nejprve první ročník THJ - 1957

25. května - Koncert rodáků - prof. Josef Muzika (housle) a Věra Řepková (klavír)
1. června - Koncert žáků Josefa Muziky (např. Olga Erbenová, Julius Zeman - oba učitelé hudební školy)
8. června - Koncert místních sborů (Pěvecký sbor Tanvald - sbormistr Artur Jeřábek, dívčí pěvecká skupina SŠ v Tanvaldě, pěvecký sbor žáků hudební školy v Tanvaldě, pěvecký kroužek národní školy v Držkově, pěvecké sdružení z Podmuchova) pozn. Uvádím pro srovnání tehdejších a nynějších aktivit dětí i dospělých)
15. června - Pěvecký sbor Ještěd z Liberce (sbormistři Josef Pazderka, Josef Kykal)

Ještě v dalších ročnících vystupovali na THJ neprofesionální účinkující jako byl již zmíněný Pěvecký sbor ZK SEBA Tanvald se sbormistrem Arturem Jeřábkem (mimochodem vynikající kvality) nebo Velký dechový orchestr pod taktovkou téhož dirigenta. Vedle místních souborů se pomalu objevují i umělci profesionální, zejména sólisté Národního divadla, Pražský komorní orchestr bez dirigenta, Josef Suk s Janem Panenkou, Smetanovo kvarteto atd. Dramaturgii koncertů zpestřují komorní provedení oper:

1964 - W.A. Mozart - Bastien a Bastienka, G.B. Pergolesi - Služka Paní
1965 - P.I. Čajkovskij - Evžen Oněgin
1966 - G. Rossini - Lazebník sevillský
1967 - J. Massenet - Don Quijote
1968 - A. Dvořák - Rusalka
1971 - W.A. Mozart - Don Giovanni
Všechny tyto opery nám představili členové Národního divadla.
 

Jaro v tématických cyklech

K nejzajímavějším dramaturgickým nápadům pana dr. Šolína patří bezesporu tématické cykly:

1969 - Baroko a dnešek

1971 - Česká filharmonie Tanvaldu (15. THJ) - České noneto, Harmonie českých filharmoniků, Pražský filharmonický sbor (sbormistr Josef Veselka) a Česká filharmonie pod taktovkou Zdeňka Košlera a s violoncellistou Josefem Chuchrem

1976 - Česká filharmonie Tanvaldu (20. THJ) - Sukovo trio (Josef Suk, Josef Chuchro a Jan Panenka) Pražský filharmonický sbor (sbormistr Josef Veselka, Talichovo kvarteto, Alfred Strejček) Sóloinstrumentalisté ČF, Smetanovo kvarteto, České noneto

1981 - Česká filharmonie Tanvaldu (25.THJ) - České noneto, Josef Chuchro a Josef Hála, Smetanovo kvarteto a Pražákovo kvarteto Due Boemi di Praga Kühnův dětský sbor (sbormistr Jiří Chvála, zpěv Věra Soukupová, klavírní doprovod Alfréd Holeček) 
(pozn. Česká filharmonie vystoupila poprvé v Tanvaldě v r. 1966, kdy provedla pod taktovkou Karla Šejny Dvořákovy Slovanské tance.)

1973 - Praha Tanvaldu (Musici de Praga + Miloš Petr-lesní roh, Milan Zelenka-kytara; Kvarteto města Prahy+Jan Panenka-klavír, František Pošta-kontrabas;Pražští komorní sólisté;Komorní orchestr Pražské konzervatoře s dirigentem Liborem Hlaváčkem; sólisté ND-Alena Míková, Ivana Mixová, Eduard Haken,Jiří Zahradníček; Pražští madrigalisté-prof. Miroslav Venhoda) 

1974 - Morava Tanvaldu (Komorní orchestr Leoše Janáčka; Foerstrovo dechové kvinteto; Komorní orchestr Bohuslava Martinů; sólisté Janáčkovy opery Brno; Akademické pěvecké sdružení Moravan) 

1975 - Slovensko Tanvaldu (Slovenský filharmonický sbor-sbormistr Ján Mária Dobrodinský; Slovenský komorní orchestr-Bohdan Warchal - dirigent+housle; Peter Toperczer-klavír; sólisté opery Slovenského národního divadla (př. Magdalena Hajóssyová); Bratislavské dechové kvinteto) 

1980 - FOK Tanvaldu (Kvarteto města Prahy;Musica da camera Praga; koncert sólistů FOK-Ivan Štraus-housle, Ivan Klánský-klavír, Emil Leitner-klavír; Pražští komorní sólisté) 

1983 - Přehlídka československých komorních orchestrů (Nový komorní orchestr Praha; Čeští komorní sólisté Brno; Sukův komorní orchestr Praha - dirigent Josef Vlach+ Mikael Ericsson-violoncello; Slovenský komorní orchestr Bratislava - dirigent Bohdan Warchal)
 

Jubilejní zamyšlení

20. THJ - 1976: Slovo dramaturga THJ
"Stanovili jsme si před dvaceti lety velký cíl: dokázat , že daleko od tradičních kulturních center s vyspělým hudebním ruchem lze i z malého pohraničního města soustavnou a cílevědomou prací vytvořit koncertní středisko s největšími nároky na umělce i posluchače, středisko přitažlivé pro výkvět našich i zahraničních sólistů, ensámblů i velkých těles, kteří si budou pokládat za stejnou čest vystupovat na tanvaldských hudebních pódiích jako v Dvořákově síni Domu umělců a rádi se budou k nám vracet. Zamířili jsme od počátku vysoko, a to jak výběrem umělců, tak nepodbízivou dramaturgií." (Vladimír Šolín)

25. THJ - 1981: Slovo kronikáře THJ
"Připomínáme-li si počátky Tanvaldského hudebního jara, není možné nevzpomenout také na ty, kteří se o založení hudebních slavností Tanvaldska a jejich povznesení na současnou úroveň nejvíce zasloužili. Ať to byli Josef Machačka, JUDr. Jiří Friedl, František Lupek a František Chvalovský, kteří stáli "u kolébky" THJ, anebo pozdější propagátoři, hlavně Jaromír Mizera, Zdeňka Hásková a ostatní stálí členové výboru a zvláště pak dlouholetý dramaturg THJ dr. Vladimír Šolín, kterým vděčíme za to, že umělecká hodnota koncertů dosáhla takové výše a popularity. Byli to všichni lidé, kteří měli a mají hudbu rádi a kteří nezištně a bez ohledu na obětování svého volného času usilovali o to, aby se kulturní hodnoty, pramenící z dobré hudby, dostaly mezi nejširší vrstvy obyvatel Tanvaldska i celého širokého okolí." (Karel Šimůnek)

30. THJ - 1986: Slovo členky festivalového výboru
"Je tomu už 30 let, co se svěžího březnového rána sešel na chodníku před kinem bývalý vedoucí spořitelny Josef Machačka s předsedkyní rodičovského sdružení hudební školy. Po vzájemném pozdravení a po několika slovech Josef Machačka povídá:"Co byste, paní předsedkyně, říkala tomu, kdybychom v Tanvaldě pořádali po pražském vzoru hudební jaro?"
Nastala chvilka mlčení, načež následovala odpověď: "Není to trochu nadnesené, Praha a Tanvald?" "Já už to mám všechno promyšlené a nebude to žádný problém", odpověděl Josef Machačka. "Především je zapotřebí, abyste v dnešní výborovce v hudební škole získala schválení pro jeho pořádání. Jinak na městském výboru to zařídím."
A tak se také stalo. Členové výboru s nadšením přivítali tuto skvělou myšlenku a hned nabídli spolupráci. Národní výbor nejen že akci povolil, ale ochotně vyšel vstříc díky tehdejšímu tajemníkovi Václavu Vachuškovi.
Do THJ byli zapojeni i ostatní pracovníci spořitelny, jako Marie Klášterecká, Karel Šimůnek, který jako jediný dosud ve výboru pracuje. O sobotách a nedělích se chodilo s pozvánkami nejen po městě, ale i v širokém okolí. Autobusy pak svážely účastníky až ze Zlaté Olešnice, Držkova, Plavů, Velkých Hamrů, Josefova Dolu. Vlakem pak od Jablonce a Železného Brodu přijížděli další posluchači. Sál kina byl zaplněn do posledního místa, atmosféra byla slavnostní a první koncert začal. Mimo pěveckého souboru první koncert zahajoval plavský rodák Josef Muzika za klavírního doprovodu rodačky z Bohdalovic profesorky Věry Řepkové. Nadšení bylo veliké, ovace nebraly konce a pořadatelé sháněli růže pro účinkující. Ty byly jejich jedinou odměnou za celovečerní koncert, neboť nám hráli zadarmo. Ještěže byl v tu dobu v zahradnictví vedoucí Stanislav Stránský, který potmě nařezal krásné kytice." (Zdena Hásková)
(pozn. Tanvald měl v r. 1957 asi 4000 obyvatel a v kině bylo odhadem přes 600 míst)
 

Pro srovnání s 1. THJ uvádím program 30. THJ v roce 1986:

1. koncert - 5. dubna - Pražští madrigalisté
2. koncert - 12. dubna - Due Boemi di Praga (Emma Kovárnová - klavír, Josef Horák - basklarinet) "Kontrasty v hudbě pěti století"
3. koncert - 26. dubna - Smetanovo kvarteto (Jiří Novák - 1.housle, Lubomír Kostecký - 2.housle, Dr. Milan Škampa - viola, Antonín Kohout - violoncello)
4. koncert - 17. května - České noneto s 1. houslistou Václavem Snítilem
5. koncert - 31. května - Josef Suk - housle, Josef Hála- klavír

Nad každým koncertem měla patronát vždy jedna z místních institucí nebo jeden z průmyslových podniků. Pravidelně se toho zhošťovaly: Rada ONV Jablonec nad Nisou, Elitex, Elektro-Praga, Seba, MNV Tanvald. Průměrná návštěvnost byla 250 - 300 posluchačů. Klesla-li návštěvnost na 100 osob, bylo to tenkrát varující. Naopak účast nad 400 návštěvníků vždy způsobila mezi členy Kruhu přátel hudby velkou radost.
 

Něco pro pamětníky - Členové festivalových výborů z výročních THJ

20. THJ 1976 - Bendová (Petříčková) Evelina, Borski Rudolf, Dejmková Helena, Dvořák Karel, Endler Jindřich,Hájek Zdeněk, Hanyková Alena, Hlaváč Miloš, Jaluška Aleš, Kořínek Vítězslav, Marková Věra, Mizera Jaromír, Sláma Jaroslav, Šebek Ladislav, Šedivá Helena, Šimůnek Karel, Miroslava Šicová, dr. Vladimír Šolín, Šourková Božena
30. THJ 1986 - Čiháková Hana, Endler Jindřich, Hájek Zdeněk, Najmanová Věra, Podzimek Miloň, Sláma Jaroslav, Šebek Ladislav, Šicová Miroslava, Šimůnek Karel, Šourková Božena
40. THJ 1996 - Hájek Zdeněk, Imramovská Jarmila, Najmanová Věra, Podzimek Miloň, Miroslava Šicová, Vedralová Libuše, Vrabcová Helena
50. THJ 2006 - Hampl Petr, Imramovská Jarmila, Malá Hana, Páleníček Jan, Polák Petr, Staňková Alena, Vedralová Libuše, Vrabcová Helena, Abrahámová Ludmila.
 

Program 40. THJ 1996

22. března - Filharmonie Hradec Králové s dirigentem Františkem Vajnarem
12. dubna - Pražské trio + Ivana Loudová-hudební skladatelka
19. dubna - Klavírní recital - Beethovenovy sonáty - František Malý
10. května - Večer slavných německých romantiků - Naďa Šormová-soprán, Jiří Hlaváč-klarinet, Eduard Spáčil - klavír
24. května - Jaroslav Tůma - varhany, Miroslav Kejmar - trubka
 

Slovo dr. Vladimíra Šolína, dramaturga THJ do roku 1975

"Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož nemůžeme být vyhnáni", napsal kdysi básník Jean Paul. (Na Tanvald vzpomínám stejně často a rád jako na besídky u nevidomých dětí na Hradčanech.) Zvlášť intenzívně se mi vyrojily, když mne paní Vedralová požádala o několik řádků k velkému výročí THJ.
… Jsem šťastný, že mohu blahopřát již ke 40. výročí THJ s tím, aby těch příštích ročníků bylo ještě mnoho a mnoho. Aby krásná hudba přinášela stále stejnou radost, potěšení i naději všem, kteří "věrni zůstali", i všem jejich nástupcům."

 

Slovo Jiřího Ješe, dramaturga THJ v letech 1976-1985

"Milí přátelé, když jsem v roce 1976 zdědil po skvěle zavedeném dr. Vladimíru Šolínovi uvádění všech tanvaldských koncertů, vzal jsem si to jako životní závazek. Každé průvodní slovo jsem si předem do písmene napsal a do písmene nazpaměť naučil. Ale když jsem napoprvé předstoupil před nádherné a inspirativní publikum, do písmene jsem to řekl jinak. A tak se to opakovalo po celých deset let, než mi nomenklaturní dobráci ty relativně svobodné hovory s Vámi zatrhli. Ale měl jsem vždy dobrý pocit, že přicházím dobře připraven a že si mohu dovolit onu totální improvizaci. Zůstaňte, prosím, krásné hudbě věrni."
Bez profesionální dramaturgie zůstalo THJ do roku 2003 (s výjimkou několika málo ročníků, kdy Kruhu přátel hudby pomáhal Vítězslav Podrazil(klavírista a umělecký vedoucí souboru Atlantis collegium), který se nám,bohužel, nemohl, co by výkonný umělec, věnovat naplno.

 

Slovo současné předsedkyně festivalového výboru THJ

"Na podzim 2002 jsem si při posezení po koncertě postěžovala violoncellistovi Janu Páleníčkovi a klavíristce Jitce Čechové na silně sníženou návštěvnost a na úbytek dramaturgických nápadů. Požádala jsem je o pomoc a výsledkem je nyní zcela nová koncepce THJ, plně fungující od roku 2004. Jak mnozí z vás vědí, nesoustředíme se jen na program vlastního koncertu, ale pořádáme dvě vernisáže výstav výtvarných děl. Jedna je věnována profesionálním výtvarníkům a ta druhá dětem ze ZUŠ a z výtvarného kroužku domu dětí. Pan ředitel ZUŠ Jiří Lejsek zpestří vždy dětskou vernisáž vystoupením žáků své školy. Velmi nás těší, že se zvýšil počet návštěvníků na některých koncertech i několikrát.
Stalo se tak z roku na rok, a tak by se dalo mluvit i o zázraku. Ale zůstaňme nohama na zemi. Jde jen o to, že se pár lidí dokázalo domluvit a že si navzájem pomáhají. THJ by pravděpodobně již neexistovalo bez vstřícného přístupu Tanvaldské radnice - zejména pana starosty Petra Poláka a bez dramaturgických nápadů pana Páleníčka. Kulturní kancelář s Kruhem přátel hudby vykonává všechny ostatní práce, ale bez nich by to také nefungovalo. Teď mě tak napadá, že to asi malý zázrak bude. Myslím, že každý ví, že jednou z nejtěžších věcí v lidské komunikaci je "domluvit se". (Libuše Vedralová)

 

Malá statistika do roku 2005 - V rámci THJ jsme mohli slyšet:

66 sólistů Národního divadla: 8x- Karel Berman
5x - Jaroslav Horáček, Věra Soukoupová, Naďa Šormová
3x - Ivo Žídek, Jana Jonášová
2x - Eduard Haken, Beno Blachut, Libuše Domanínská
1x - Marie Podvalová
(pozn. Dále uvádím jen jména neuvedená shora)
7 symfonických orchestrů
21 komorních orchestrů
48 komorních souborů
75 klavíristů (Ivan Moravec, Jiří Novotný, Marian Lapšanský, Petr Adamec, Jindra Kramperová, Dagmar Baloghová, Norbert Heller, Jitka Čechová)
80 houslistů (Václav Hudeček, Čeněk Pavlík, Ivan Ženatý, Jitka Nováková)
41 violoncellistů (Miroslav Petráš, Petr Nouzovský, Evžen Rattay)
25 dirigentů (Leoš Svárovský, Jiří Bělohlávek, Antonín Devátý, Václav Smetáček)
l50 ostatních instrumentalistů
18 současných skladatelů bylo přítomno provedení svých skladeb (Václav Trojan, Petr Eben, Jiří Pauer, Klement Slavický)