• cz 
 • de 
 • en 
 • pl 
Cesta: Úvodní > Volný čas > Městská knihovna Tanvald

Městská knihovna Tanvald

Vážení  čtenáři,

na základě nového vládního opatření bude

od 18.12.2020 do odvolání

Městská knihovna Tanvald uzavřena.

Všechny stávající výpůjčky se vám automaticky prodlužují

Děkuji za pochopení.

Vaše knihovnice


Vážení čtenáři,

abyste mohli využívat naše knihovnické služby včetně výpůjčky e-knih i v tomto roce 2021, je potřeba mít uhrazen roční registrační poplatek (viz CENÍK POPLATKŮ).

Vzhledem k epidemiologické situaci jej můžete uhradit bezhotovostně na účet Města Tanvald

č.ú. 19-0001423451/0100, variabilní symbol uvádějte ve tvaru XXXX3314,

kde XXXX jsou poslední čtyři čísla na vašem čtenářském průkazu.


Národní knihovna a Moravská zemská knihovna opět zpřístupní knihy online

Studenti a pedagogové vysokých škol a vyšších odborných škol registrovaných ve federaci eduID.cz mohou od 2. listopadu 2020 využívat dočasný online přístup k digitálním fondům Národní knihovny a Moravské zemské knihovny. Národní knihovna získala ke zveřejnění souhlas kolektivních správců autorských práv, konkrétně spolku DILIA, OOA-S a  také souhlasné stanovisko Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Tyto subjekty daly souhlas bez nároku na finanční plnění. Zpřístupněno tak bude více než 215.000 titulů monografií a periodik, což je téměř 64 milionů stran. Své digitální fondy mohou postupně zveřejnit i další knihovny.

Kompletní digitální fondy MZK a NK ČR lze najít po přihlášení na adrese https://www.ndk.cz nebo na adrese https://dnnt.mzk.cz.


 

On-line katalog a konto čtenáře

 

Otevírací doba

 • Pondělí, středa - 9:00 - 11:30 h., 12:15 - 17:00 h.
 • Úterý, čtvrtek - 9:00 - 11:30 h., 12:15 - 15:00 h.
 • Pátek - zavřeno.

Městská knihovna sídlí v centru města v budově městského úřadu. Nabízí čtenářům bohatý výběr krásné i naučné literatury, novin a časopisů.V prostorech knihovny se pořádají výstavy a kulturně výchovné akce pro děti a studenty. Provoz knihovny je plně automatizován (knihovní systém Clavius) od výpůjčního protokolu až po on-line katalog přístupný veřejnosti. K dispozici je kopírovací služba, meziknihovní výpůjční služba a  veřejný internet.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TANVALD

Krkonošská 350 (budova býv. soudu)
468 41 Tanvald
Tel.: 483 369 650
Hlavní knihovnice: Mgr. Valentyna Scheibe
Knihovnice: Martina Hejduková
E-mail: knihovna@tanvald.cz

Statistika knihovny za rok 2020 (stav k 31.12.2020)

Knihy 19539
Audioknihy 150
Společenské deskové hry 65
Počet titulů docházejících periodik 64
Registrovaní uživatelé 811
Návštěvníci 15732
Návštěvníci on-line služeb 3229
Výpůjčky 24358
Počet návštěvníků využívajících INTERNET v knihovně 490
Počet návštěvníků kulturních akcí 165
Počet návštěvníků vzdělávacích akcí 25
Půjčeno knih z jiných knihoven (MVS) 302
Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru mimo knihovnu 2493
Návštěvníci využívající internet v knihovně 500
Kulturní akce pro veřejnost 5
Vzdělávací akce pro veřejnost 1
Výpůjční doba
Pondělí

9.00 - 11.30 h.

12.15 - 17.00 h.

Úterý

9.00 - 11.30 h.

12.15 - 15.00 h.

Středa

9.00 - 11.30 h.

12.15 - 17.00 h.

Čtvrtek

9.00 - 11.30 h.

12.15 - 15.00 h.

Technické vybavení / služby
 • PC,  veřejný INTERNET
 • PC s on-line katalogem
 •  Televizor
 • Videorekordér, DVD rekordér
 • Skener
 • Systém Tritius
 • Půjčování knih, mluvených knih ve formátu CD a MP3 a knih z regionálního výměnného souboru z knihovny v Jablonci n.N
 • Rezervace dokumentů
 • Meziknihovní výpůjční služba
 • On- line katalog
 • Pořady, exkurze, besedy, výstavy.
 • Bibliografické a informační služby na základě vlastních i externích zdrojů
 • Možnost poslechu audio knih ve studovně
 • Kopírování a tisk z počítače