cz  de  en  pl 
Úvodní > Správa města > Úřední deska

Úřední deska MěÚ Tanvald

Na elektronické úřední desce jsou vystaveny dokumenty ve formátech .doc či .pdf zároveň s informací, jak je příslušný dokument veliký.

Výpis z úřední desky

NázevDatum odDatum doVelikostTyp
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 25.06.201911.07.2019104.1 kBpdf
Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald konaného dne 12. 06. 201920.06.201908.07.2019202.3 kBpdf
MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Velké Hamry19.06.201908.07.2019251.1 kBpdf
MěÚ Tanvald - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kořenov za období 06/2015 - 05/201912.06.201928.06.2019214.2 kBpdf
Město Tanvald - Zveřejnění záměru města na prodej pozemku v majetku města11.06.201927.06.2019137.2 kBpdf
Celní úřad pro hlavní město Prahu - Dražební vyhláška - Opakovaná dražba movitých věcí29.05.201912.07.2019280.8 kBpdf
Exekutorský úřad Znojmo - Usnesení o nařízení elektronické dražby15.05.201927.06.2019478.6 kBpdf
Exekutorský úřad Litoměřice - Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (elektronické dražby)13.05.201911.07.2019304 kBpdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva28.08.201804.12.2025568.3 kBpdf

Povinně zveřejňované dokumenty dle z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění

» Rozpočtová opatření
» Rozpočet města
» Střednědobý výhled rozpočtu města
» Závěrečný účet

Nabídka usnesení zastupitelstva, OZV a nařízení

» Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald
» Obecně závazné vyhlášky Města Tanvald
» Nařízení Města Tanvald