Úvodní > Správa města > Úřední deska

Úřední deska MěÚ Tanvald

Na elektronické úřední desce jsou vystaveny dokumenty ve formátech .doc či .pdf zároveň s informací, jak je příslušný dokument veliký.

Výpis z úřední desky

NázevDatum odDatum doVelikostTyp
Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald konaného dne 12. 09. 201821.09.201808.10.2018150.1 kBpdf
Exekutorský úřad Přerov - Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku19.09.201822.10.2018242.9 kBpdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Oznámení o výběrovém řízení č. HSM/032/2018 s aukcí19.09.201817.10.20182 MBpdf
Přehled o telefonním spojení do volebních místností ve správním obvodu Tanvald pro volby do Zastupitelstev obcí, a Senátu ČR17.09.201814.10.2018112.1 kBpdf
Exekutorský úřad Šumperk - usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání14.09.201826.10.2018525.8 kBpdf
MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Tanvald, ul. Radniční14.09.201801.10.2018998.9 kBpdf
Město Tanvald - Zveřejnění záměru města na pronájem pozemku v majetku města - pozemková parcela v k. ú. Tanvald12.09.201801.10.2018500.3 kBpdf
Město Tanvald - Zveřejnění záměru města na prodej pozemku v majetku města - pozemková parcela v k. ú. Šumburk nad Desnou12.09.201801.10.2018447.1 kBpdf
MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Tanvald, ul. Krkonošská12.09.201801.10.20181.2 MBpdf
MěÚ Tanvald - Záznam o vylosovaných pořadových číslech volebních stran11.09.201808.10.2018131.6 kBpdf
MěÚ Tanvald - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení11.09.201827.09.2018105.2 kBpdf
Město Tanvald - výběrové řízení na pracovní pozici úřednice/úředníka pro výkon silničního správního úřadu v působnosti obce s rozšířenou působností Tanvald v odboru dopravy MěÚ Tanvald10.09.201826.09.2018135.8 kBpdf
Exekutorský úřad Brno-město - usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání06.09.201819.10.2018228.1 kBpdf
ČEZ distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů06.09.201816.11.2018523.7 kBpdf
MěÚ Tanvald - První zasedání okrskové volební komise05.09.201808.10.2018438.8 kBpdf
MěÚ Tanvald - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Albrechtice v Jizerských horách za období 04/2014-04/201805.09.201811.10.2018455.4 kBpdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva28.08.201804.12.2025567.7 kBpdf
MěÚ Tanvald - Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Tanvald21.08.201808.10.2018141.3 kBpdf
MěÚ Tanvald - Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR21.08.201808.10.2018142.9 kBpdf
Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran pro volby do zastupitelstva obce Plavy17.08.201808.10.20181.1 MBpdf
Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran pro volby do zastupitelstva obce Jiřetín pod Bukovou17.08.201808.10.2018755.8 kBpdf
Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran pro volby do zastupitelstva obce Albrechtice v J. h.17.08.201808.10.20181.1 MBpdf
Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran pro volby do zastupitelstva obce Kořenov17.08.201808.10.20181.5 MBpdf
Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran pro volby do zastupitelstva obce Zlatá Olešnice17.08.201808.10.20181.1 MBpdf
Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran pro volby do zastupitelstva města Tanvald17.08.201808.10.20182.6 MBpdf
Usnesení o odročení dražebního jednání20.07.201827.09.2018324.2 kBpdf
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků města v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 35 - Jablonec n.N., které se uskuteční dne 5. a 6. října 201819.07.201808.10.2018330.7 kBpdf
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků města v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí, které se uskuteční dne 5. a 6. října 201819.07.201808.10.2018306.9 kBpdf
Informace k volbám do zastupitelstev obcí10.05.201828.09.2018353.3 kBpdf
Informace k volbám do zastupitelstev obcí10.05.201828.09.2018450.2 kBpdf

Povinně zveřejňované dokumenty dle z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění

» Rozpočtová opatření
» Rozpočet města
» Střednědobý výhled rozpočtu města
» Závěrečný účet

Nabídka usnesení zastupitelstva, OZV a nařízení

» Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald
» Obecně závazné vyhlášky Města Tanvald
» Nařízení Města Tanvald

Poskytnuté dotace nad 50000 Kč

» Poskytnuté dotace nad 50000 Kč zobrazíte na samostatné stránce