• cz 
  • de 
  • en 
  • pl 
Cesta: Úvodní > Správa města > Podklady pro zasedání zastupitelstva

Podklady pro zasedání zastupitelstva

Podle platné právní úpravy je projednávání určitých záležitostí vyhrazeno do výlučné pravomoci rady města, jejíž schůze jsou neveřejné. Některé materiály pro jednání rady města, nebo radou města již projednané, jsou překládány členům zastupitelstva města pouze pro informaci, proto nelze zajistit absolutní shodu podkladů zaslaných členům zastupitelstva města v souladu s jednacím řádem v písemné podobě s materiály zveřejněnými na internetových stránkách města v elektronické podobě.

Rovněž omezení možností zveřejnění některých informací, které mají charakter osobních a citlivých údajů, utajovaných informaci nebo obchodního tajemství, může být důvodem částečného nebo neúplného zveřejnění. Tím není omezeno oprávnění fyzických a právnických osob požádat o poskytnutí informace postupem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


K zasedání zastupitelstva města dne 17. 6. 2020 máte k dispozici: (formát PDF logo PDF):


pozvánka

5.1. Žádost o prodej části pozemkové parcely č. 328/76 v katastrálním území Tanvald

5.2. Žádost o prodej pozemkové parcely č.101/5 v katastrálním území Šumburk nad Desnou

5.3. Prodej pozemkové parcely č. 899/15 v katastrálním území Šumburk nad Desnou

5.4. Prodej pozemkové parcely č. 1485/2 v katastrálním území Tanvald

6.    Úprava kontejnerových stání na Českém Šumburku a na Horním Tanvaldě

7.    Vybudování parkoviště v ulici Okružní před č.p. 521-524

8.    Uvolnění finančních prostředků na realizaci projektu „Centrum sociálních služeb Tanvald – Kotva“

9.    Uvolnění finančních prostředků na realizaci projektu „Stavební úpravy Základní  školy Tanvald    
ve vazbě na bezbariérový přístup“

10.  Žádost TJ Bižuterie, z.s. o finanční výpomoc

11.  Žádost Rodinného centra Maják, z.s. o dotaci

12.  Schválení Zřizovací listiny Základní školy Tanvald, Sportovní 576

13.  Schválení mimořádných odměn členům zastupitelstva města dle § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích