cz  de  en  pl 
Úvodní > Správa města > Podklady pro zasedání zastupitelstva

Podklady pro zasedání zastupitelstva

Podle platné právní úpravy je projednávání určitých záležitostí vyhrazeno do výlučné pravomoci rady města, jejíž schůze jsou neveřejné. Některé materiály pro jednání rady města, nebo radou města již projednané, jsou překládány členům zastupitelstva města pouze pro informaci, proto nelze zajistit absolutní shodu podkladů zaslaných členům zastupitelstva města v souladu s jednacím řádem v písemné podobě s materiály zveřejněnými na internetových stránkách města v elektronické podobě.

Rovněž omezení možností zveřejnění některých informací, které mají charakter osobních a citlivých údajů, utajovaných informaci nebo obchodního tajemství, může být důvodem částečného nebo neúplného zveřejnění. Tím není omezeno oprávnění fyzických a právnických osob požádat o poskytnutí informace postupem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


K zasedání zastupitelstva města dne 5. 2. 2020 máte k dispozici: (formát PDF ):


pozvánku na zasedání

5.1. Výkup pozemkové parcely č. 409/7 v kú. Tanvald

5.2. Revitalizace hřiště u Masarykovy ZŠ - souhlas s realizací a financováním akce

5.3. Rozpočtové opatření č. 5/2020

6.    Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Tanvald (2016-2026)

7.    Schválení dotací na činnost a darů z rozpočtu města na rok 2020

8.    Dotační program č. 1 na podporu zdravotních služeb v období 2020 – 2022 na území města Tanvald

9.    Rekonstrukce objektu Základní umělecké školy č.p. 301, Tanvald - projektová dokumentace