Úvodní > Správa města > Podklady pro zasedání zastupitelstva

Podklady pro zasedání zastupitelstva

Podle platné právní úpravy je projednávání určitých záležitostí vyhrazeno do výlučné pravomoci rady města, jejíž schůze jsou neveřejné. Některé materiály pro jednání rady města, nebo radou města již projednané, jsou překládány členům zastupitelstva města pouze pro informaci, proto nelze zajistit absolutní shodu podkladů zaslaných členům zastupitelstva města v souladu s jednacím řádem v písemné podobě s materiály zveřejněnými na internetových stránkách města v elektronické podobě.

Rovněž omezení možností zveřejnění některých informací, které mají charakter osobních a citlivých údajů, utajovaných informaci nebo obchodního tajemství, může být důvodem částečného nebo neúplného zveřejnění. Tím není omezeno oprávnění fyzických a právnických osob požádat o poskytnutí informace postupem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Jednání Zastupitelstva města Tanvald v roce 2019:

  • 13. února, 24. dubna, 12. června, 11. září, 6. listopadu, 18. prosince

K zasedání zastupitelstva města dne 24. 04. 2019 máte k dispozici: (formát PDF ):


pozvánka

5.    Schválení účetní závěrky města Tanvald za rok 2018

6.    Schválení závěrečného účtu města Tanvald za rok 2018

7.1. Výkup pozemkové parcely č. 669/18 v katastrálním území Tanvald

7.2. Výkup stavby „Tanvald, Šumburk nad Desnou, Husova – dešťová kanalizace“

7.3. Žádost o prodej pozemkové parcely č. 754/1 v katastrálním území Šumburk nad Desnou

8.    Oprava podlahy tělocvičny Masarykovy ZŠ a OA Tanvald v č.p. 333, ul. Raisova

9.    Stavební úpravy bytové jednotky v Masarykově ZŠ a OA Tanvald v č.p. 416, ul. Školní

10.  Stavební úpravy schodiště a šatny školní jídelny v ZŠ Tanvald v č.p. 589, ul. U Stadionu

11.  Oprava spodních rozvodů ÚT v MŠ Radniční č.p. 540

12.  Rekonstrukce objektu ZUŠ Tanvald - č.p. 301, ul. Školní

13.  Pořízení nové techniky do TS pro zimní údržbu MK

14.  Výstavba zázemí pro spolkovou činnost SDH Horní Tanvald

15.  Peněžitý dar HOSPIC sv. Zdislavy, o.p.s.

16.  Rozpočtové opatření v souvislosti s vyřizováním přestupků z úsekového měření rychlosti