• cz 
  • de 
  • en 
  • pl 
Cesta: Úvodní > Správa města > Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky

Zvolte si OZV v této nabídce.
» OZV č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (formát .pdf, 239kKB)
» OZV č. 3/2019, o místním poplatku ze psů (formát .pdf, 145 kB)
» OZV č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (formát .pdf, 201 kB)
» OZV č. 1/2019, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, k trvalému označování psů identifikačními čipy a vedení evidence jejich chovatelů (formát .pdf, 45 kB)
» OZV č. 1/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích ve města a vymezují prostory pro volné pobíhání psů (formát .pdf, 613 kB)
» OZV č. 1/2016, kterou se zrušuje OZV města Tanvaldu o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí pro místní části města Tanvaldu (formát .pdf, 262 kB)
» OZV č. 3/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů (formát .pdf, 843 kB)
» OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Tanvald (formát .pdf, 1.8 MB)
» OZV č. 1/2014, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města Tanvaldu o městské policii (formát .pdf, 255kB)
» OZV č. 7/2012, kterou se zrušuje OZV č. 4/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity (formát .pdf, 150kB)
» OZV č. 6/2012, kterou se zrušuje OZV č. 3/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt (formát .pdf, 212kB)
» OZV č. 1/2012, která zrušuje OZV č. 5/2010 o míst. popl. za výh. hrací přístroj nebo zařízení pov. MF dle jiného práv. předpisu (formát .pdf, 235KB)
» OZV č. 8/2010, kterou se vydává pož. řád, stanoví podm. k zabezp. při akcích s větším poč. osob a kdy se zřiz. pož. hlídky (formát .pdf, 182KB)
» Opatření obecné povahy č.1/2010 o vydání Územního plánu Tanvald (formát .pdf, 1.9MB)
» OZV č. 1/2006, kterou se ruší OZV č. 1/2002 (formát .doc, 25KB)
» OZV č. 5/2005 - školské obvody (formát .doc, 32KB)