cz  de  en  pl 
Úvodní > Správa města > Krizové řízení

Organizace krizového řízení ORP Tanvald

Tanvald je obcí s rozšířenou působností správního území Albrechtice, Desná, Harrachov, Jiřetín p.B., Kořenov, Plavy, Smržovka, Tanvald, Velké Hamry a Zlatá Olešnice.

V organizaci krizového řízení má k dispozici vlastní bezpečnostní radu a krizový štáb, k povodňové ochraně pak povodňovou komisi města a správního území.

Plány na ochranu obyvatelstva se řídí krizovým plánem, havarijním plánem a povodňovým plánem. Povodňový plán ORP Tanvald v redukované podobě je uveden v příloze, dále je zde uvedena povodňová studie správního území, seznam nemovitostí určených k evakuaci v případě zvláštní povodně, statut bezpečnostní rady a statut krizového štábu.

K povodňové ochraně pak ORP Tanvald vykonává stálou hlásnou a předpovědní službu pro všechny obce správního území.

Dokumenty

Hasiči Tanvald

Město Tanvald zřizuje 2 jednotky sboru dobrovolných hasičů:

1. JSDH Tanvald – Šumburk – kategorie JPO III

Sídlo: Protifašistických bojovníků 627, Tanvald
Velitel: Petr Malý
Kontakt: 728 147 011

2. JSDH Horní Tanvald – kategorie JPO V

Sídlo: Údolí Kamenice 278, Tanvald
Velitel: Karel Bukvic
Kontakt: 721 844 588

Kontaktní adresa:

Městský úřad Tanvald, Palackého 359
Ing. Jiří Vaníček, krizové řízení
Tel. 483 369 526
Mobil: 725 338 897
E-mail: vanicek@tanvald.cz