cz  de  en  pl 
Úvodní > Správa města > Kontakty MěÚ

Kontakty MěÚ

Základní kontaktní údaje MěÚ Tanvald
 
Adresa Palackého 359, 468 41 Tanvald
Telefon (spojovatelka) 483 369 511
Fax 483 369 512
E-mail meu@tanvald.cz
Web www.tanvald.cz
Identifikátor datové schránky 92zbxiu
Úřední hodiny jsou uvedeny v rubrice Městský úřad (zde).

Odbory, oddělení a zařízení MěÚ

Zvolte si odbor, oddělení nebo zařízení MěÚ v této nabídce. Zpět do nabídky se vrátíte kliknutím na šipku směřující nahoru.
» Vedení MěÚ Tanvald Palackého 359
» Oddělení kancelář tajemníka Palackého 359
» Odbor správní Palackého 359
» Odbor ekonomický Palackého 359
» Odbor rozvoje a KV Palackého 359
» Středisko TS Žďár Žďár 98
» Odbor stavební úřad a životní prostředí Palackého 359
» Odbor dopravy Krkonošská 350
» Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Krkonošská 350
» Oddělení sociální práce a sociálních služeb Železnobrodská 299
» Pečovatelská služba Vítězná 614
» Oddělení kulturní kancelář Krkonošská 350
» Městská knihovna Krkonošská 350
» Kino JAS Krkonošská 476
» Infocentrum Krkonošská 629

Vedení MěÚ Tanvald

starosta Mgr. Vladimír Vyhnálek 483 369 520
601 372 020
místostarosta Mgr. Antonín Bělonožník 483 369 521
601 372 027
místostarostka MDDr. Daniela Šebestová  
tajemník Richard Seidel 483 369 522
602 448 042
sekretariát starosty a tajemníka Eva Kráslová 483 369 523

Oddělení kancelář tajemníka

právní, personální, organizační JUDr. Blanka Přiklopilová 483 369 524
pověřenec pro ochranu osobních údajů Ing. Miloš Šnytr 483 369 538
606 133 665
živnostenská agenda včetně kontroly Miroslava Rajnyšová 483 369 571
živnostenská agenda včetně kontroly Mgr. Marie Bürgerová 483 369 575
správce informačních technologií Ing. Radek Reif 483 369 528
technik HW Karel Klaban 483 369 525
krizové řízení Ing. Jiří Vaníček 483 369 526
725 338 897
romský poradce Iveta Veselková 483 369 534
720 020 331
řidič MěÚ Jan Přiklopil 702 227 197  

Odbor správní

vedoucí odboru
matrika manželství, matrika
Ing. Žaneta Fišerová

483 369 530
702 150 811

evidence obyvatel, matrika narození a úmrtí Eva Fidrová 483 369 531
cestovní pasy, občanské průkazy Andrea Zajíčková 483 369 532
cestovní pasy, občanské průkazy Jitka Pilařová 483 369 533
školství Mgr. Eva Malá 483 369 535
přestupkové řízení Tomáš Kasper 483 369 536
podatelna, ověřování podpisů, Czechpoint Zuzana Nývltová 483 369 537

Odbor ekonomický

vedoucí odboru Bc. Martin Tollar 483 369 540
hlavní účetní Radomíra Velagyiová 483 369 541
účetní Michaela Šourková 483 369 542
mzdová účetní Hana Novotná 483 369 543
majetkoprávní věci Ludmila Řehořková 483 369 544
místní poplatky Lenka Lálová 483 369 545
pokladna Petra Malá 483 369 546
vymáhání pohledávek z výkonu státní správy Bc. Lýdie Bémová 483 369 527

Odbor rozvoje a KV

vedoucí odboru Jiří Onderka 483 369 550
606 388 154
technický pracovník Zdeněk Havel 483 369 551
technický pracovník Josef Průcha 483 369 552 724 810 274
památková péče, investice, opravy Monika Brezarová 483 369 556
byty, nebytové prostory, hřbitovy Alena Valešová 483 369 554
Středisko TS Žďár
vedoucí střediska Daniel Doležal 483 383 739
602 493 756

Odbor stavební úřad a životní prostředí

vedoucí odboru Ing. Jindřich Kozlovský 483 369 560
606 343 664
ochrana ZPF Milada Tomášová 483 369 561
vodoprávní úřad Ing. arch. Petra Veselá 483 369 563
vodoprávní úřad Michaela Sýkorová 483 369 566
územní plánování, územně analytické podklady Michal Štim, DiS. 483 369 567
územní plánování, stavební úřad Naděžda Žillová 483 369 568
stavební úřad Ing. Aleš Šebesta 483 369 569
lesy, myslivost, rybářství Jaroslav Petruška, DiS. 483 369 564
ochrana přírody a krajiny Ing. Zora Zemanová 483 369 565
odpady, ochrana ovzduší Jan Vaníček 483 369 553
referentka odboru SÚ a ŽP Zdeňka Vyhlídková 483 369 562

Odbor dopravy

registr vozidel, pověřený řízením odboru Karel Kuch 483 369 623
registr vozidel Petra Viková 483 369 621
registr řidičů Soňa Plešingerová 483 369 622
registr řidičů, bodový systém Milan Tůma 483 369 627
přestupky, BESIP Bronislav Kuřík 483 369 624
přestupky, BESIP Bc. Monika Doležalová 483 369 620
zkušební komisař, registr vozidel Jaroslav Nosek 483 369 625
zkušební komisař Petr Malý 483 369 619
registr vozidel Pavlína Palmová 483 369 628
silniční hospodářství Iveta Tolarová 483 369 626
silniční hospodářství Bc. Lucie Lamačová 483 369 629

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

vedoucí oddělení, sociálně-právní ochrana dětí Mgr. Božena Fejfarová 483 369 632
721 944 008
fax   483 369 639  
asistentka, parkovací průkazy Kristýna Scholzeová 483 369 631
kurátor pro děti a mládež Bc. Růžena Bobková 483 369 635
725 584 241
náhradní rodinná péče Bc. Jana Vitáková 483 369 636
607 007 110
náhradní rodinná péče, sociálně-právní ochrana dětí Lenka Ciklová, DiS. 483 369 638
722 910 216
sociálně-právní ochrana dětí Bc. Hana Havlíčková 483 369 637
702 205 736
sociálně-právní ochrana dětí Mgr. Lenka Velagyiová

483 369 633
606 565 701

Oddělení sociální práce a sociálních služeb

vedoucí oddělení - sociální pracovník Mgr. Vladimíra Součková 483 369 630
606 075 260
sociální kurátor - sociální pracovník Bc. Zuzana Stejskal Schlesingerová 483 369 634
725 575 665

referent sociálních věcí Blanka Kubíčková, DiS.

483 369 640
702 165 020

Pečovatelská služba
Vítězná 614, Tanvald 483 394 260
pečovatelka Dagmar Holinová 601 331 292  
pečovatelka Iveta Zaplatílková 601 331 292  
řidič, údržbář Miroslav Machálek 601 331 294  

Oddělení kulturní kancelář

vedoucí oddělení Bc. Petr Hampl 483 394 324
723 850 151
Městská knihovna
hlavní knihovnice Mgr.
Valentyna Scheibe
483 369 650
knihovnice Martina Hejduková 483 369 651
e-mail knihovna@tanvald.cz  
Kino JAS 483 394 324  
vedoucí kina Bc. Petr Hampl    
domovnice Michaela Samková 737 496 893  
Infocentrum
pracovnice infocentra Bc. Livia Steinerová 483 369 670
pracovnice infocentra Vladimíra Koďousková 483 369 671
e-mail infocentrum@tanvald.cz