• cz 
  • de 
  • en 
  • pl 
Cesta: Úvodní > Správa města > Kontakty MěÚ

Kontakty MěÚ

Základní kontaktní údaje MěÚ Tanvald
Adresa Palackého 359, 468 41 Tanvald
Telefon (spojovatelka) 483 369 511
Fax 483 369 512
E-mail meu@tanvald.cz
Web www.tanvald.cz
Identifikátor datové schránky 92zbxiu
Úřední hodiny jsou uvedeny v rubrice Městský úřad (zde).

Odbory, oddělení a zařízení MěÚ

Zvolte si odbor, oddělení nebo zařízení MěÚ v této nabídce. Zpět do nabídky se vrátíte kliknutím na šipku směřující nahoru.
» Vedení MěÚ Tanvald Palackého 359
» Oddělení kancelář tajemníka Palackého 359
» Odbor správní Palackého 359
» Odbor ekonomický Palackého 359
» Odbor rozvoje a KV Palackého 359
» Středisko TS Žďár Žďár 98
» Odbor stavební úřad a životní prostředí Palackého 359
» Odbor dopravy Krkonošská 350
» Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Krkonošská 350
» Oddělení sociální práce a sociálních služeb Železnobrodská 299
» Pečovatelská služba Vítězná 614
» Oddělení kulturní kancelář Krkonošská 350
» Městská knihovna Krkonošská 350
» Kino JAS Krkonošská 476
» Infocentrum Krkonošská 629

nahoru Vedení MěÚ Tanvald

starosta Mgr. Vladimír Vyhnálek 483 369 520
601 372 020
e-mail
místostarosta Mgr. Antonín Bělonožník 483 369 521
601 372 027
e-mail
místostarostka MDDr. Daniela Šebestová   e-mail
tajemník Richard Seidel 483 369 522
602 448 042
e-mail
sekretariát starosty a tajemníka Eva Kráslová 483 369 523 e-mail

nahoru Oddělení kancelář tajemníka

právní, personální, organizační JUDr. Blanka Přiklopilová 483 369 524 e-mail
pověřenec pro ochranu osobních údajů Ing. Miloš Šnytr 483 369 538
606 133 665
e-mail
živnostenská agenda včetně kontroly Miroslava Rajnyšová 483 369 571 e-mail
živnostenská agenda včetně kontroly Mgr. Marie Bürgerová 483 369 575 e-mail
správce informačních technologií Ing. Radek Reif 483 369 528 e-mail
technik HW Miroslav Serdy 483 369 525 e-mail
krizové řízení Ing. Jiří Vaníček 483 369 526
725 338 897
e-mail
řidič MěÚ Jan Přiklopil 702 227 197  

nahoru Odbor správní

vedoucí odboru, evidence obyvatel, matrika  Eva Fidrová 483 369 530 e-mail
cestovní pasy, občanské průkazy Andrea Zajíčková 483 369 532 e-mail
cestovní pasy, občanské průkazy Jitka Pilařová 483 369 533 e-mail
školství Mgr. Eva Malá 483 369 535 e-mail
přestupkové řízení Tomáš Kasper 483 369 536 e-mail
podatelna, ověřování podpisů, Czechpoint Zuzana Nývltová 483 369 537 e-mail

nahoru Odbor ekonomický

vedoucí odboru Bc. Martin Tollar 483 369 540 e-mail
hlavní účetní Radomíra Velagyiová 483 369 541 e-mail
účetní Michaela Šourková 483 369 542 e-mail
mzdová účetní Hana Novotná 483 369 543 e-mail
majetkoprávní věci Ludmila Řehořková 483 369 544 e-mail
místní poplatky Lenka Lálová 483 369 545 e-mail
pokladna Petra Malá 483 369 546 e-mail
vymáhání pohledávek z výkonu státní správy Bc. Lýdie Bémová 483 369 527 e-mail

nahoru Odbor rozvoje a KV

vedoucí odboru Jiří Onderka 483 369 550
606 388 154
e-mail
technický pracovník Zdeněk Havel 483 369 551 e-mail
technický pracovník Josef Průcha 483 369 552 724 810 274 e-mail
památková péče, investice, opravy Monika Brezarová 483 369 556 e-mail
byty, nebytové prostory, hřbitovy Alena Valešová 483 369 554 e-mail
Středisko TS Žďár
vedoucí střediska Daniel Doležal 483 383 739
602 493 756
e-mail

nahoru Odbor stavební úřad a životní prostředí

vedoucí odboru Ing. Aleš Šebesta 483 369 560 e-mail
ochrana ZPF Milada Tomášová 483 369 561 e-mail
vodoprávní úřad Šárka Brožková 483 369 563 e-mail
vodoprávní úřad Michaela Sýkorová 483 369 566 e-mail
územní plánování, územně analytické podklady Bc. Dominika Tilňáková 483 369 567 e-mail
územní plánování, stavební úřad Naděžda Žillová 483 369 568 e-mail
stavební úřad Bc. Jan Král 483 369 569 e-mail
stavební úřad Ing. Petr Knápek 483 369 562 e-mail
lesy, myslivost, rybářství Jaroslav Petruška, DiS. 483 369 564 e-mail
ochrana přírody a krajiny Ing. Zora Zemanová 483 369 565 e-mail
odpady, ochrana ovzduší Jan Vaníček 483 369 553 e-mail
referentka odboru SÚ a ŽP Zdeňka Vyhlídková 483 369 563 e-mail

nahoru Odbor dopravy

vedoucí odboru, registr vozidel Karel Kuch 483 369 623 e-mail
registr vozidel Petra Viková 483 369 621 e-mail
registr vozidel Pavlína Palmová 483 369 628 e-mail
registr řidičů Soňa Plešingerová 483 369 622 e-mail
registr řidičů, bodový systém Milan Tůma 483 369 627 e-mail
přestupky, BESIP Mgr. Martin Jůna 483 369 624 e-mail
přestupky, BESIP Bc. Monika Doležalová 483 369 620 e-mail
zkušební komisař Jaroslav Nosek 483 369 625 e-mail
zkušební komisař, registr taxi Petr Malý 483 369 619 e-mail
silniční hospodářství Iveta Tolarová 483 369 626 e-mail
silniční hospodářství Bc. Lucie Lamačová 483 369 629 e-mail

nahoru Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

vedoucí oddělení, sociálně-právní ochrana dětí Mgr. Božena Fejfarová 483 369 632
721 944 008
e-mail
fax   483 369 639  
asistentka, parkovací průkazy Martina Votočková 483 369 631 e-mail
kurátor pro děti a mládež Mgr. Nicol Kopalová 483 369 635
725 584 241
e-mail
náhradní rodinná péče Bc. Jana Vitáková 483 369 636
607 007 110
e-mail
sociálně-právní ochrana dětí Bc. Hana Havlíčková 483 369 637
702 205 736
e-mail

nahoru Oddělení sociální práce a sociálních služeb

vedoucí oddělení - sociální pracovník Mgr. Vladimíra Součková 483 369 630
606 075 260
e-mail
referent sociálních věcí, romský poradce Iveta Veselková

483 369 640
720 020 331

e-mail

referent sociálních věcí Mgr. Kateřina Klingerová

483 369 634
725 575 665

e-mail

Pečovatelská služba
Vítězná 614, Tanvald 483 394 260 e-mail
pečovatelka Dagmar Holinová 601 331 292  
pečovatelka Iveta Zaplatílková 702 165 020  
řidič, údržbář Miroslav Machálek 601 331 294  

nahoru Oddělení kulturní kancelář

vedoucí oddělení Bc. Petr Hampl 483 394 324
723 850 151
e-mail
Městská knihovna
hlavní knihovnice Mgr.
Valentyna Scheibe
483 369 650 e-mail
knihovnice Martina Hejduková 483 369 651 e-mail
e-mail knihovna@tanvald.cz   e-mail
Kino JAS 483 394 324  
vedoucí kina Bc. Petr Hampl    
domovnice Michaela Samková 737 496 893  
Infocentrum
pracovnice infocentra Bc. Livia Steinerová 483 369 670 e-mail
pracovnice infocentra Vladimíra Koďousková 483 369 671 e-mail
e-mail infocentrum@tanvald.cz   e-mail