cz  de  en  pl 
Úvodní > Správa města > Ceníky, cenové výměry > Ceník tiskopisů prodávaných sociálním odborem

Ceník tiskopisů prodávaných sociálním odborem MěÚ Tanvald zákonem oprávněným osobám

 zpět 

Město Tanvald

I.

 

Rada města Tanvald stanovuje cenu za tiskopisy prodávané sociálním odborem MěÚ Tanvald zákonem oprávněným osobám:

recepty s modrým pruhem
l bloček (25 kusů receptů)
75,- Kč
žádanky s modrým pruhem
l bloček ( 25 kusů žádanek)
100,- Kč

II.

Ceník byl schválen usnesením Rady města Tanvald číslo 268/17/2004 s účinností od 1. 9. 2004

Petr Polák v.r.
starosta