cz  de  en  pl 
Úvodní > Správa města > Ceníky, cenové výměry > Ceník služeb v Infocentru Tanvald

Ceník služeb v Infocentru Tanvald, Krkonošská 629

 zpět 

1) inzertní skříň na budově Infocentra

Kód 303 - registr. pokladna

za 14 dnů 48,- Kč
za 1 měsíc 60,- Kč

2) reklamy na Tanvaldském informačním kanálu - TIK

Kód 304 - registr. pokladna

Cena za textovou reklamu na 1 týden 240,- Kč
Cena za textovou reklamu na 1 měsíc
(zvýhodněná sazba)
600,- Kč

Reklama je vysílána po dobu 1 týdne (7 dnů) minimálně 8x denně. Textová reklama bude vysílána v návaznosti na textové zprávy ve smyčkách o délce max. 1 hod. po dobu 24 hodin denně.

3) kopírovací služby

Kód 301 - registr. pokladna

Černobílé kopírování
A4 jednostranná
A4 oboustranná
3,- Kč
4,- Kč
A3 jednostranná
A3 oboustranná
4,- Kč
6,- Kč
Barevné kopírování
A4 jednostranná
A4 oboustranná
18,- Kč
24,- Kč
A3 jednostranná
A3 oboustranná
36,- Kč
48,- Kč

4) vytištění spojů ČD a ČSAD

Kód 301 - registr. pokladna

A4 jednostranná 6,- Kč

5) informační tabule na centrálním parkovišti v Tanvaldě

Kód 306 - registr. pokladna

za 12 měsíců 720,- Kč

Subjekty poskytující služby v turistickém ruchu. Na samolepce o rozměrech 210 x 480mm je uveden název, adresa, telefon a v piktogramech šíře nabízených služeb.

6) Telefon

Kód 302 - registr. pokladna

na sítě v ČR(výjimečně,
jen v závažných případech)
12,- Kč/1 min.

7) Internet

Kód 307 - registr. pokladna

za každých započatých 30 min. 10,- Kč/každých 30 min.

8) Faxová služba

Kód 300 - registr. pokladna

Tarifní pásmo Počet stran Vnitřní styk Mezinárodní styk
II. tarifní pásmo 1. strana
2. str. a každá další
35,- Kč
11,- Kč
67,- Kč
37,- Kč
SRN, Polsko, Rakousko
III. tarifní pásmo 1. strana
2. str. a každá další
38,- Kč
13,- Kč
78,- Kč
48,- Kč
Itálie, VB, Francie
IV. tarifní pásmo 1. strana
2. str. a každá další
  87,- Kč
55,- Kč
Řecko, Turecko, Chorvatsko
V. tarifní pásmo 1. strana
2. str. a každá další
  100,- Kč
68,- Kč
USA

9) Skenování

Kód 305 - registr. pokladna

první strana 10,- Kč
každá další strana 5,- Kč

Ceny jsou stanoveny včetně 21% DPH.

Ceník platí s účinností od 1. 10. 2010

Petr Hampl v.r.
vedoucí oddělení Kulturní kancelář