• cz 
  • de 
  • en 
  • pl 
Cesta: Úvodní > Správa města > Ceníky, cenové výměry

Ceníky, cenové výměry

Zvolte si ceník nebo cenový výměr v této nabídce. Zpět do nabídky se vrátíte kliknutím na šipku směřující nahoru.

» Ceník služeb v Infocentru Tanvald, Krkonošská 629
» Ceník poplatků v Městské knihovně v Tanvaldě
» Ceník za kopírování
» Ceník map čísel popisných Města Tanvald (včetně označení ulic)
» Cenový výměr za pronájem pozemků v majetku Města Tanvald, které neslouží k podnikání
» Ceník tiskopisů prodávaných sociálním odborem MěÚ Tanvald zákonem oprávněným osobám
» Ceník za úkony pečovatelské služby v Domě s pečovatelskou službou, Vítězná 614, Tanvald, část Šumburk nad Desnou
» Ceník palivového dříví
» Ceník služeb veřejného WC