Bc. Hana Pelcová

Funkce:Vodoprávní úřad
Umístění:budova Radnice - Palackého 359 -> patro přízemí -> dveře 10
Pracovní zařazení:Tajemník MěÚ -> Odbor stavební úřad a životní prostředí -> Vodoprávní úřad
E-mail:hpelcova@tanvald.cz
Telefon: +420 483 369 566