Bc. Jaroslava Kynclová

Funkce:Kurátor pro děti a mládež
Umístění:budova Krkonošská 350 -> patro 1. patro -> dveře 106
Pracovní zařazení:Tajemník MěÚ -> Oddělení sociálně-právní ochrany dětí -> Kurátor pro děti a mládež
E-mail:jkynclova@tanvald.cz
Telefon: +420 483 369 632
Mobilní telefon: +420 606 644 958