Alena Janoušková

Funkce:Majetkoprávní věci
Umístění:budova Radnice - Palackého 359 -> patro 1. patro (boční schodiště)
Pracovní zařazení:Tajemník MěÚ -> Odbor ekonomický -> Majetkoprávní věci
E-mail:ajanouskova@tanvald.cz
Telefon: +420 483 369 544