Mgr. Gabriela Hladíková

Funkce:Náhradní rodinná péče, sociálně-právní ochrana dětí
Umístění:budova Krkonošská 350 -> patro 1. patro -> dveře 105
Pracovní zařazení:Tajemník MěÚ -> Oddělení sociálně-právní ochrany dětí -> Náhradní rodinná péče, sociálně-právní ochrana dětí
E-mail:ghladikova@tanvald.cz
Telefon: +420 483 369 638
Mobilní telefon: +420 722 910 216