Bc. Jana Vitáková

Funkce:Náhradní rodinná péče
Umístění:budova Krkonošská 350 -> patro 1. patro -> dveře 104
Pracovní zařazení:Tajemník MěÚ -> Oddělení sociálně-právní ochrany dětí -> Náhradní rodinná péče
E-mail:jvitakova@tanvald.cz
Telefon: +420 483 369 636
Mobilní telefon: +420 607 007 110