Soňa Plešingerová

Funkce:Registr řidičů
Umístění:budova Krkonošská 350 -> patro přízemí -> dveře 006
Pracovní zařazení:Tajemník MěÚ -> Odbor dopravy -> Registr řidičů
E-mail:splesingerova@tanvald.cz
Telefon: +420 483 369 622