Karel Kuch

Funkce:Vedoucí odboru dopravy, registr vozidel
Umístění:budova Krkonošská 350 -> patro přízemí -> dveře 002
Pracovní zařazení:Tajemník MěÚ -> Odbor dopravy -> Vedoucí odboru dopravy, registr vozidel
E-mail:kkuch@tanvald.cz
Telefon: +420 483 369 623