Tomáš Kasper

Funkce:Přestupkové řízení
Umístění:budova Radnice - Palackého 359 -> patro přízemí -> dveře 6
Pracovní zařazení:Tajemník MěÚ -> Odbor správní -> Přestupkové řízení
E-mail:tkasper@tanvald.cz
Telefon: +420 483 369 536