Eva Fidrová

Funkce:Vedoucí správního odboru, evidence obyvatel, matrika
Umístění:budova Radnice - Palackého 359 -> patro 1. patro -> dveře 17
Pracovní zařazení:Tajemník MěÚ -> Odbor správní -> Vedoucí správního odboru, evidence obyvatel, matrika
E-mail:efidrova@tanvald.cz
Telefon: +420 483 369 530