JUDr. Blanka Přiklopilová

Funkce:Právní, personální organizační
Umístění:budova Radnice - Palackého 359 -> patro 2. patro -> dveře 21
Pracovní zařazení:Tajemník MěÚ -> Oddělení kancelář tajemníka -> Právní, personální organizační
E-mail:bpriklopilova@tanvald.cz
Telefon: +420 483 369 524