Eva Burdová

Funkce:Úsekové radarové měření - administrativa
Umístění:budova Krkonošská 350 -> patro přízemí -> dveře 001
Pracovní zařazení:Tajemník MěÚ -> Odbor dopravy -> Úsekové radarové měření - administrativa
E-mail:eburdova@tanvald.cz
Telefon: +420 483 369 615