Miroslav Machálek

Funkce:Řidič DPS, údržbář
Umístění:budova Dům s pečovatelskou službou - Vítězná 614
Pracovní zařazení:Tajemník MěÚ -> Oddělení sociální práce a sociálních služeb -> Pečovatelská služba -> Řidič DPS, údržbář
Telefon: +420 601 331 294
Mobilní telefon: +420 601 331 294