Jan Přiklopil

Funkce:Řidič MěÚ
Pracovní zařazení:Tajemník MěÚ -> Oddělení kancelář tajemníka -> Řidič MěÚ
Telefon: +420 702 227 197
Mobilní telefon: +420 702 227 197