Ing. Radek Reif

Funkce:Správce informačních technologií
Umístění:budova Radnice - Palackého 359 -> patro 2. patro -> dveře 22
Pracovní zařazení:Tajemník MěÚ -> Oddělení kancelář tajemníka -> Správce informačních technologií
E-mail:rreif@tanvald.cz
Telefon: +420 483 369 528