Úřední deskaMěstský úřadKontakty MěÚZastupitelstvo a radaZpravodaj

Obnova centrálních křížů na hřbitově Horní Tanvald

Město Tanvald dokončilo obnovu dvou centrálních křížů na veřejném pohřebišti na Horním Tanvaldu. Kříže byly opraveny restaurátorským způsobem, kdy byly sejmuty litinové  kříže, byla provedena stabilizace základové konstrukce, očištění, ošetření a zpevnění kamenných částí. Následně došlo k  opětovnému osazení opravených křížů pozlacenými figurami Krista. 

Obrazek portálu
load