Aktuality

Informace ke kompostérům

Žádáme občany, kteří mají na základě Smlouvy o výpůjčce od města Tanvald přenechán k užívání kompostér, aby se dostavili na Městský úřad Tanvald, odbor rozvoje a KV, k paní Aleně Valešové, podepsat předávací protokol o předání kompostéru do vlastnictví vypůjčitele.

Nová zelená úsporám

Ve čtvrtek 28.4.2022 se v městském kině JAS Járy Cimrmana konala přednáška Ing. Jarmily Fantíkové ze Státního fondu životního prostředí na téma NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

Občané se mohli dozvědět, jaké jsou novinky v dotačních možnostech pro rodinné a bytové domy ohledně zateplení, výměny kotlů, dešťovky, stínící techniky, zelených střech nebo ekomobility. Více informací naleznete na https://novazelenausporam.cz/


Nábytková banka v Tanvaldě

Vážení občané, víte, že můžete v našem městě využít služeb Nábytkové banky Libereckého kraje?

Snahou a cílem činnosti nábytkové banky je snižování a předcházení vzniku komunálního a objemného odpadu v Libereckém kraji a to především recirkulací využitelného nábytku a vybavení pro domácnosti. Nábytek, který je zdarma přijímán od dárců, je následně předáván jako určená materiální pomoc lidem ve finanční a sociální nouzi. Tento nábytek a vybavení pro domácnost by jinak skončil na skládkách a sběrných dvorech Liberecka.


Výzva živnostníkům

Živnostenský úřad vyzývá všechny držitele živnostenského oprávnění (fyzické i právnické osoby), kterým byl vydán před 01.07.2008 Živnostenský list, a který dosud nebyl nahrazen Výpisem ze živnostenského rejstříku, aby se dostavili (v případě právnických osob jejich zástupci) na obecní živnostenský úřad za účelem projednání podnikatelské činnosti a vydání nového výpisu ze živnostenského rejstříku. Tento úkon je bezplatný.

Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva

Žadatelem v tomto programu může být fyzická osoba nepodnikající, vlastnící „rodinný dům“ na území Libereckého kraje, ve kterém bude instalovaná akumulační nádoba. Příjem žádostí bude probíhat od 2. 5. 2022 do 18. 5. 2022. Účelovou neinvestiční dotaci z Dotačního fondu LK lze využít na projekty realizované v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Dotace bude poskytnuta až do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu, avšak maximálně 30.000 Kč, a to na výdaje na pořízení akumulační nádoby a na její připojení na otopnou soustavu.

load