Aktuality

Příspěvky vlastníkům kulturních památek

V souladu se zásadami dotačního titulu „Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“, které vyhlásilo Ministerstvo kultury ČR uveřejňujeme souhrnnou zprávu za rok 2021 (ikona souboruzde ke stažení).

Současně sdělujeme, že Ministerstvo kultury ČR, odbor památkové péče, oznamuje ve smyslu vládních opatření ohledně úspory finančních prostředků ze státního rozpočtu, že pro rok 2022 nebude vyhlášen program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.


Nabídka pracovních míst

Město Tanvald vyhlašuje dne 05. 01. 2022 v souladu s ustanovením § 7 zákona č.312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na pracovní pozici úředníka-úřednice odboru dopravy MěÚ Tanvald s náplní práce posuzování a ověřování způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel.

load