Aktuality

Informace z nemocnice

Vzhledem k čerpání dovolené bude v termínu 11. 4. - 14. 4. 2022 uzavřena Chirurgická ambulance Nemocnice Tanvald, s.r.o.

V rámci zkvalitňování poskytovaných zdravotnických služeb dojde od 01. 04. 2022 k novému způsobu objednávání do poraden: cévní, urologické, kožní a ortopedické.

Objednání do výše uvedených poraden bude nově možné pouze v pátek v čase 8:00 - 12:00 hodin.

Telefon: 483 367 314

Zdravotní sestra: Jana Žillová

K telefonickému objednání si prosím připravte kartičku pojištěnce a své telefonní číslo.

Humanitární sbírka pro Ukrajinu

Šestnáct velkých beden a dvanáct palet teplého oblečení a přikrývek se vybralo v rámci humanitární sbírky na pomoc Ukrajině, kterou pořádal Liberecký kraj ve spolupráci s ORP Tanvald. Sbírka se uskutečnila 10. 3. 2022 odpoledne a následující den dopoledne. Všem, kterým není lhostejný osud válkou zkoušených Ukrajinců a přivezli nějaký dar, patří velký dík.

Informace k místnímu poplatku za komunální odpad

Místní poplatek za komunální odpad je splatný ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31. března a 30. září kalendářního roku, přičemž je možné uhradit je i jednorázově. Výše místního poplatku za komunální odpad pro rok 2022 je 720 Kč na 1 poplatníka. Důvodem k navýšení o 60 Kč za poplatníka a rok bylo zvýšení cen za svoz odpadu o 3,5 % ze strany svozové společnosti FCC Liberec s.r.o. od 01.01.2022.

load