Kontakty MěÚ

Základní kontaktní údaje MěÚ Tanvald
Adresa Palackého 359, 468 41 Tanvald
Telefon (spojovatelka) 483 369 511
E-mail meu@tanvald.cz
Web www.tanvald.cz
Identifikátor datové schránky 92zbxiu
Starosta - Mgr. Vladimír Vyhnálek
Místostarosta - Mgr. Antonín Bělonožník
Místostarostka - MDDr. Daniela Šebestová
Tajemník MěÚ - Richard Seidel
 Oddělení kancelář tajemníka
  Sekretariát starosty a tajemníka - Eva Kráslová
  Právní, personální organizační - JUDr. Blanka Přiklopilová
  Pověřenec pro ochranu osobních údajů - Ing. Miloš Šnytr
  Živnostenská agenda včetně kontroly - Mgr. Marie Bürgerová; Miroslava Rajnyšová
  Správce informačních technologií - Ing. Radek Reif
  Technik HW - Miroslav Serdy
  Krizové řízení - Ing. Jiří Vaníček
  Řidič MěÚ - Jan Přiklopil
 Odbor správní
  Vedoucí správního odboru, evidence obyvatel, matrika - Eva Fidrová
  Cestovní pasy, občanské průkazy - Jitka Pilařová; Andrea Zajíčková
  Školství - Mgr. Eva Malá
  Přestupkové řízení - Tomáš Kasper
  Podatelna, ověřování podpisů, Czechpoint - Zuzana Nývltová
 Odbor ekonomický
  Vedoucí ekonomického odboru - Bc. Martin Tollar
  Hlavní účetní - Radomíra Velagyiová
  Účetní - Michaela Šourková
  Mzdová účetní - Hana Novotná
  Majetkoprávní věci - Ludmila Řehořková
  Místní poplatky - Lenka Lálová
  Pokladna - Petra Malá
  Vymáhání pohledávek z výkonu státní správy - Bc. Lýdie Bémová
 Odbor rozvoje a KV
  Vedoucí odboru rozvoje a KV - Jiří Onderka
  Technický pracovník odboru rozvoje a KV - Zdeněk Havel; Josef Průcha
  Památková péče, investice, opravy - Monika Brezarová
  Byty, nebytové prostory, hřbitovy - Alena Valešová
  Technické služby - Žďár
   Vedoucí technických služeb - Daniel Doležal
 Odbor stavební úřad a životní prostředí
  Vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí - Ing. Aleš Šebesta
  Ochrana ZPF - Milada Tomášová
  Vodoprávní úřad - Šárka Brožková; Michaela Sýkorová
  Územní plánování, územně analytické podklady - Bc. Dominika Tilňáková
  Územní plánování, stavební úřad - Naděžda Žillová
  Stavební úřad - Ing. Petr Knápek; Bc. Jan Král
  Lesy, myslivost, rybářství - Jaroslav Petruška, DiS.
  Ochrana přírody a krajiny - Ing. Zora Zemanová
  Odpady, ochrana ovzduší - Bc. Michaela Prokšová
  Referentka odboru SÚ a ŽP - Zdeňka Vyhlídková
 Odbor dopravy
  Vedoucí odboru dopravy, registr vozidel - Karel Kuch
  Registr vozidel - Pavlína Palmová; Petra Viková
  Registr řidičů - Soňa Plešingerová
  Registr řidičů, bodový systém - Milan Tůma
  Přestupky, BESIP - Bc. Monika Doležalová; Mgr. Martin Jůna
  Zkušební komisař - Jaroslav Nosek
  Zkušební komisař, registr taxi - Petr Malý
  Silniční hospodářství - Bc. Lucie Lamačová; Iveta Tolarová
 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
  Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí - Mgr. Božena Fejfarová
  Asistentka, parkovací průkazy - Martina Votočková
  Kurátor pro děti a mládež - Mgr. Pavel Janovics
  Náhradní rodinná péče - Bc. Jana Vitáková
  Sociálně-právní ochrana dětí - Bc. Hana Havlíčková
 Oddělení sociální práce a sociálních služeb
  Vedoucí oddělení sociální práce a sociálních služeb - Mgr. Vladimíra Součková
  Referent sociálních věcí, romský poradce - Iveta Veselková
  Referent sociálních věcí - Mgr. Kateřina Klingerová
  Pečovatelská služba
   Pečovatelka DPS - Dagmar Holinová; Iveta Zaplatílková
   Řidič DPS, údržbář - Miroslav Machálek
 Oddělení kulturní kancelář
  Vedoucí oddělení kulturní kancelář - Petr Hampl
  Městská knihovna
   Hlavní knihovnice - Mgr. Valentyna Scheibe
   Knihovnice - Martina Hejduková
  Kino JAS
   Vedoucí kina - Petr Hampl
   Domovnice kina - Michaela Samková
  Infocentrum
   Pracovnice infocentra - Vladimíra Koďousková; Bc. Livia Steinerová


Vytvořeno 21.10.2021 9:47:00 | přečteno 1636x | tana
load