Aktuální informace

Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva

Liberec Krajský úřad 6

Informujeme Vás o vyhlášení programu č. 2.8 Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory regionální rozvoj – Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva.

ikona souboruAkumulace_leták_2023.pdf

30.11.2022 16:41:50 | přečteno 363x | ekraslova | Celý článek
 

Vánoční strom zdobí centrální parkoviště

Vánoční strom 2022

Vánoční strom darovala Tanvaldu paní Černá z Harrachova. Tento krásný vzrostlý smrk doputoval na centrální parkoviště v úterý v dopoledních hodinách. Jeho slavnostní rozsvícení proběhlo v sobotu v odpoledních hodinách s širokým doprovodným programem. 


22.11.2022 14:50:15 | přečteno 1885x | ekraslova | Celý článek
 

Na veřejném pohřebišti Šumburk nad Desnou si můžete pronajmout schránku v kolumbáriu

kolumbarium  Šumburk

Město Tanvald vybudovalo na veřejném pohřebišti Šumburk nad Desnou kolumbárium a od prosince 2022 nabízí případným zájemcům pronájem schránek.  Vše potřebné si můžete zařídit na MěÚ Tanvald, Palackého 359 na odboru rozvoje a komunálních věcí u paní Valešové, tel. č. 483 369 554, e-mail: avalesova@tanvald.cz


21.11.2022 15:32:27 | přečteno 533x | ekraslova | Celý článek
 

Obnova centrálních křížů na hřbitově Horní Tanvald

logo barevne ve formatu jpg

Město Tanvald dokončilo obnovu dvou centrálních křížů na veřejném pohřebišti na Horním Tanvaldu. Kříže byly opraveny restaurátorským způsobem, kdy byly sejmuty litinové  kříže, byla provedena stabilizace základové konstrukce, očištění, ošetření a zpevnění kamenných částí. Následně došlo k  opětovnému osazení opravených křížů pozlacenými figurami Krista. 

3.11.2022 9:29:12 | přečteno 1119x | ekraslova | Celý článek
 

Slavnostní položení věnce ke Dni vzniku samostatného československého státu

Kladení věnce 27 10 22 titulni

Ve  čtvrtek 27. 10. 2022 byl Ke Dni vzniku samostatného československého státu slavnostně položen věnec u sochy T. G. Masaryka v centru města. Aktu se ujal místostarosta města pan Ing. Jan Palme. Čestnou stráž zajistili členové SDH Šumburk.


31.10.2022 14:37:21 | přečteno 555x | ekraslova | Celý článek
 

Úpravy na hřbitově Šumburk

kolumbarium

V letošním roce město Tanvald opětovně vynaložilo finanční prostředky na revitalizaci veřejných pohřebišť. Na hřbitově Šumburk si úpravy a investice vyžádaly necelé 2 mil. Kč. Bylo zde instalováno nové kolumbárium o celkovém počtu 36 schránek. Tímto krokem chce město vyjít vstříc zájemcům o uložení uren tímto způsobem. Pronájem těchto schránek kolumbária bude možný od roku 2023. Současně byl vybudován altán pro potřeby pořádání pohřbů, dále bylo provedeno zpevnění ploch s novými chodníky a úpravy terénu. Správce pohřebiště, firma M&M pohřební služba Tanvald, zahájil úpravy opuštěných hrobek podél zdí, jako první etapu provedl srovnání základových kamenů.


31.10.2022 8:10:01 | přečteno 734x | ekraslova | Celý článek
 

Parkoviště s komunikací ul. Větrná

Parkoviště (1)

V úterý 25. října 2022 bylo slavnostně zprovozněno nové parkoviště v ulici Větrná na sídlišti Výšina. Cílem tohoto projektu je navýšení parkovacích míst ve městě. Toto parkoviště má kapacitu 70 parkovacích míst včetně 4 vyhrazených stání imobilních osob, což představuje navýšení kapacity o 100 % oproti původnímu parkovišti. Součástí akce bylo vybudování nové komunikace s asfaltobetonovým povrchem, nových kontejnerových míst, rozšíření veřejného osvětlení, provedena nová dešťová kanalizace a odvodnění plochy parkoviště a komunikace. Jako náhrada za pokácené stromy, které bylo nutné odstranit v souvislosti s výstavbu parkoviště, byly vysázeny stromy nové. Město na tuto investici vynaložilo celkem 8,6 mil. Kč. Město se dlouhodobě snaží o zvyšování kapacity parkovacích míst ve městě, několik dalších záměrů je ve fázi přípravy a postupně budou realizovány.

26.10.2022 12:42:51 | přečteno 1072x | ekraslova | Celý článek
 

Reportáž ČT - První samoobslužná školní jídelna v ČR

mzs jidelna

V České televizi byla odvysílána reportáž o naší první samoobslužné školní jídelně v ČR.

Téma: Unikátní školní jídelna začíná v čase 18:20:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/222411058351020

25.10.2022 13:12:32 | přečteno 654x | radek.reif | Celý článek
 

Babička roku – CELOREPUBLIKOVÉ FINÁLE 2022

Babička roku 2022

V úterý 18. října 2022 proběhlo v Olomouci na výstavišti Flóra finále soutěže seniorské krásy „Babička roku 2022". Sešly se zde vítězky krajských kol. Liberecký kraj reprezentovala tanvaldská občanka paní Hana Marková.   Paní Hana Marková z Tanvaldu získala v této soutěži krásné druhé místo, blahopřejeme.

Babička sympatie 2022 – KRSOL

 
13.10.2022 12:34:40 | přečteno 897x | ekraslova | Celý článek
 
< předchozí 1 [...] 4 [...] 14 další >
load