Aktuální informace

Technické služby mají nové traktory

Technické služby mají nové traktory

V rámci obnovy vozového parku pořídilo město Tanvald pro Středisko technických služeb 2 nové komunální traktory s nástavbami v ceně cca 5,3 mil. Kč. Traktory dodala společnost MTM Tech s.r.o. a budou sloužit především při zimní údržbě města.

16.12.2019 | přečteno 274x | ernest | Celý článek
 

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou

Dne 17.12.2019 proběhlo na Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy V, se sídlem 1. máje 26, Liberec ústní jednání ohledně stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry za účelem průmyslového využívání tepelné energie zemské kůry v lokalitě Tanvald, které se týká stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Bližší informace jsou obsaženy v sekci  „Geotermální elektrárna“.

20.12.2019 | přečteno 175x | ernest | Celý článek
 

Nová odstavná plocha na Souši

Nová odstavná plocha na Souši

Cca 100 parkovacích míst vzniklo u vodní nádrže Souš v Desné, v lokalitě, která se v posledních letech stala vyhledávaným nástupním místem turistických aktivit v Jizerských horách. V minulých dvou zimních sezonách bylo možné za stejný poplatek odstavovat osobní vozidla na louce v těsné blízkosti nové odstavné plochy. Na toto místo se však jezdilo přes první ochranné vodárenského pásmo a znamenalo to každoroční povolovací procesy ze strany všech dotčených orgánů. Proto se město Desná rozhodlo pro odstavnou plochu mimo toto území s tím, že bývalá odstavná plocha na louce již zprovozněna nebude.

K současné odstavné ploše, která byla podél komunikace vpravo, vznikla nově vybudovaná odstavná plocha ve formě dvou nových kaskád. Dolní řada je s možností využití pro celoroční krátkodobé odstavení vozidel a horní řada je určena jen pro zimní parkování. Nově tak v zimní sezoně u přehrady Souš může svá vozidla odstavit kolem 100 turistů. Odstavné plochy jsou zpoplatněny částkou 50,- Kč za den. Pro uhrazení platby jsou zde dva parkovací automaty, z nichž jeden umožňuje klasickou platbu mincemi, druhý platbu bankovní kartou a uživatelé chytrých mobilních telefonů mohou zaplatit pomocí aplikace Clickpark. Po celou zimní i letní sezonu, budou parkujícím návštěvníkům zdarma k dispozici dvě mobilní chemické toalety.

20.12.2019 | přečteno 104x | ernest | Celý článek
 

Předání lezecké stěny do užívání

Předání lezecké stěny do užívání

Na pozvání starosty města Vladimíra Vyhnálka navštívila město Tanvald ve čtvrtek 19. prosince delegace z partnerského města Wittichenau v čele se starostou Markusem Poschem. Za účasti obou starostů a vedení Základní školy Tanvald byla slavnostně předána do užívání lezecká stěna ve sportovní hale na Výšině. Stěna pro bouldering je dlouhá 26 metrů a vysoká téměř 9 metrů. Vybudování stěny financovalo město Tanvald ze svých zdrojů nákladem 1,3 mil. Kč. Od 6. ledna 2020 je možné přihlásit děti na kroužek lezení ve Středisku volného času. Slavnostní otevření s účastí veřejnosti bude v neděli 5. ledna 2020 od 14 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

Více ve fotogalerii.

20.12.2019 | přečteno 121x | ernest | Celý článek
 

Příprava jízdních řádů od 12.12.2021 v Libereckém kraji

K připravovaným změnám jízdních řádů veřejné linkové dopravy, které budou platit od 12. prosince 2021, je možné zasílat připomínky do 15. října 2021:

e-mailem: info@korid.cz

písemně: KORID LK, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec

nebo prostřednictvím webového formuláře.

Návrhy jízdních řádů a popis změn uvádíme zde.

29.9.2021 | přečteno 106x | ernest | Celý článek
 

Upozornění pro občany - voliče

Upozornění pro občany - voliče

Dne 2. srpna 2021 nabyl účinnosti nový zákon o občanských průkazech (269/2021 Sb.), dle kterého již není možné vyhotovit občanský průkaz bez strojově čitelných údajů pro uplatnění volebního práva. Ten bylo možné podle starého zákona vyhotovit přímo i ve dnech konání voleb. Proto doporučujeme všem voličům, aby si včas zkontrolovali platnost svého občanského průkazu. 

O vydání nového občanského průkazu je nutné požádat nejpozději 30 dnů přede dnem konání voleb, aby bylo možné tento doklad včas vyzvednout. 

Po příchodu do volební místnosti musí volič prokázat svou totožnost a státní občanství ČR těmito doklady:

a) buď platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem 
b) nebo platným občanským průkazem.

Bez předložení jednoho z výše uvedených dokladů nebude voliči umožněno hlasování.

26.8.2021 | přečteno 103x | ernest | Celý článek
 

Dne 2. 10. 2021 proběhne sběr nebezpečného odpadu na území Tanvaldu

Město Tanvald v souladu s Pravidly pro mobilní sběr nebezpečných odpadů a ve spolupráci s firmou FCC Liberec provede dne 02. 10. 2021 (sobota) mobilní sběr nebezpečného odpadu.

Seznam stanovišť a časová rozmezí sběru.

HORNÍ TANVALD

9,00 – 9,10 hod. křižovatka ul. k Dubu a Kostelní

9,15 – 9,25 hod. křižovatka ul. Údolí Kamenice a Valašská (u bývalé kovárny)

TANVALD

9,35 – 9,45 hod. ul. Radniční u č.p. 559 (u bývalých skokanských můstků)

9,50 – 10,00 hod.  Křižovatka ul. Palackého a u Stadionu (parkoviště pod sportovní halou)

ŠUMBURK NAD DESNOU

10,05 – 10,15 hod. křižovatka ul. Popelnická a Vítězná

10,20 – 10,30 hod. křižovatka ul. Na Balkáně a Příkrá

10,45 – 10,55 hod. křižovatka ul. Vítězná a Lesní (u autobusové zastávky u Žáků)

ČESKÝ ŠUMBURK

11,05 – 11,15 hod. ul. Českošumburská u bývalé školy č.p. 68 (křižovatka

ŽĎÁR

11,35 – 11,45 hod. u bývalé hasičské zbrojnice č.p. 49

11,50 – 12,00 hod. u střediska TS Žďár 98

24.9.2021 | přečteno 97x | ernest | Celý článek
 

Uzavírka mostu v Poniklé

Od 12.10.2021 do 14.10.2021 v době od 7:30 hod. do 18:00 hod. bude uzavřen v Poniklé most Jizeru. 

Bližší informace a výlukové jízdní řády naleznete zde.

11.10.2021 | přečteno 102x | ernest | Celý článek
 

Oznámení o přerušení dodávky vody

Oznámení o přerušení dodávky vody

Oznamujeme Vám, že z důvodu provozní havárie na vodovodním zařízení došlo, nebo může dojít k přerušení dodávky pitné vody v úterý od 12.10.2021 od 08:15 hod. do 15:00 hod. v objektu č.p. 552, Palackého, Tanvald. Náhradní zásobování cisternami bude zajištěno.

12.10.2021 | přečteno 99x | ernest | Celý článek
 
< předchozí 1 [...] 20 [...] 25
load