Aktuální informace

Příprava jízdních řádů od 12.12.2021 v Libereckém kraji

K připravovaným změnám jízdních řádů veřejné linkové dopravy, které budou platit od 12. prosince 2021, je možné zasílat připomínky do 15. října 2021:

e-mailem: info@korid.cz

písemně: KORID LK, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec

nebo prostřednictvím webového formuláře.

Návrhy jízdních řádů a popis změn uvádíme zde.

29.9.2021 | přečteno 9x | ernest | Celý článek
 

Upozornění pro občany - voliče

Upozornění pro občany - voliče

Dne 2. srpna 2021 nabyl účinnosti nový zákon o občanských průkazech (269/2021 Sb.), dle kterého již není možné vyhotovit občanský průkaz bez strojově čitelných údajů pro uplatnění volebního práva. Ten bylo možné podle starého zákona vyhotovit přímo i ve dnech konání voleb. Proto doporučujeme všem voličům, aby si včas zkontrolovali platnost svého občanského průkazu. 

O vydání nového občanského průkazu je nutné požádat nejpozději 30 dnů přede dnem konání voleb, aby bylo možné tento doklad včas vyzvednout. 

Po příchodu do volební místnosti musí volič prokázat svou totožnost a státní občanství ČR těmito doklady:

a) buď platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem 
b) nebo platným občanským průkazem.

Bez předložení jednoho z výše uvedených dokladů nebude voliči umožněno hlasování.

26.8.2021 | přečteno 9x | ernest | Celý článek
 

Dne 2. 10. 2021 proběhne sběr nebezpečného odpadu na území Tanvaldu

Město Tanvald v souladu s Pravidly pro mobilní sběr nebezpečných odpadů a ve spolupráci s firmou FCC Liberec provede dne 02. 10. 2021 (sobota) mobilní sběr nebezpečného odpadu.

Seznam stanovišť a časová rozmezí sběru.

HORNÍ TANVALD

9,00 – 9,10 hod. křižovatka ul. k Dubu a Kostelní

9,15 – 9,25 hod. křižovatka ul. Údolí Kamenice a Valašská (u bývalé kovárny)

TANVALD

9,35 – 9,45 hod. ul. Radniční u č.p. 559 (u bývalých skokanských můstků)

9,50 – 10,00 hod.  Křižovatka ul. Palackého a u Stadionu (parkoviště pod sportovní halou)

ŠUMBURK NAD DESNOU

10,05 – 10,15 hod. křižovatka ul. Popelnická a Vítězná

10,20 – 10,30 hod. křižovatka ul. Na Balkáně a Příkrá

10,45 – 10,55 hod. křižovatka ul. Vítězná a Lesní (u autobusové zastávky u Žáků)

ČESKÝ ŠUMBURK

11,05 – 11,15 hod. ul. Českošumburská u bývalé školy č.p. 68 (křižovatka

ŽĎÁR

11,35 – 11,45 hod. u bývalé hasičské zbrojnice č.p. 49

11,50 – 12,00 hod. u střediska TS Žďár 98

24.9.2021 | přečteno 11x | ernest | Celý článek
 

Uzavírka mostu v Poniklé

Od 12.10.2021 do 14.10.2021 v době od 7:30 hod. do 18:00 hod. bude uzavřen v Poniklé most Jizeru. 

Bližší informace a výlukové jízdní řády naleznete zde.

11.10.2021 | přečteno 10x | ernest | Celý článek
 

Oznámení o přerušení dodávky vody

Oznámení o přerušení dodávky vody

Oznamujeme Vám, že z důvodu provozní havárie na vodovodním zařízení došlo, nebo může dojít k přerušení dodávky pitné vody v úterý od 12.10.2021 od 08:15 hod. do 15:00 hod. v objektu č.p. 552, Palackého, Tanvald. Náhradní zásobování cisternami bude zajištěno.

12.10.2021 | přečteno 9x | ernest | Celý článek
 
< předchozí 1 [...] 17
load