Aktuální informace

Úpravy na hřbitově Šumburk

kolumbarium

V letošním roce město Tanvald opětovně vynaložilo finanční prostředky na revitalizaci veřejných pohřebišť. Na hřbitově Šumburk si úpravy a investice vyžádaly necelé 2 mil. Kč. Bylo zde instalováno nové kolumbárium o celkovém počtu 36 schránek. Tímto krokem chce město vyjít vstříc zájemcům o uložení uren tímto způsobem. Pronájem těchto schránek kolumbária bude možný od roku 2023. Současně byl vybudován altán pro potřeby pořádání pohřbů, dále bylo provedeno zpevnění ploch s novými chodníky a úpravy terénu. Správce pohřebiště, firma M&M pohřební služba Tanvald, zahájil úpravy opuštěných hrobek podél zdí, jako první etapu provedl srovnání základových kamenů.


31.10.2022 8:10:01 | přečteno 610x | ekraslova | Celý článek
 

Parkoviště s komunikací ul. Větrná

Parkoviště (1)

V úterý 25. října 2022 bylo slavnostně zprovozněno nové parkoviště v ulici Větrná na sídlišti Výšina. Cílem tohoto projektu je navýšení parkovacích míst ve městě. Toto parkoviště má kapacitu 70 parkovacích míst včetně 4 vyhrazených stání imobilních osob, což představuje navýšení kapacity o 100 % oproti původnímu parkovišti. Součástí akce bylo vybudování nové komunikace s asfaltobetonovým povrchem, nových kontejnerových míst, rozšíření veřejného osvětlení, provedena nová dešťová kanalizace a odvodnění plochy parkoviště a komunikace. Jako náhrada za pokácené stromy, které bylo nutné odstranit v souvislosti s výstavbu parkoviště, byly vysázeny stromy nové. Město na tuto investici vynaložilo celkem 8,6 mil. Kč. Město se dlouhodobě snaží o zvyšování kapacity parkovacích míst ve městě, několik dalších záměrů je ve fázi přípravy a postupně budou realizovány.

26.10.2022 12:42:51 | přečteno 944x | ekraslova | Celý článek
 

Reportáž ČT - První samoobslužná školní jídelna v ČR

mzs jidelna

V České televizi byla odvysílána reportáž o naší první samoobslužné školní jídelně v ČR.

Téma: Unikátní školní jídelna začíná v čase 18:20:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/222411058351020

25.10.2022 13:12:32 | přečteno 473x | radek.reif | Celý článek
 

Babička roku – CELOREPUBLIKOVÉ FINÁLE 2022

Babička roku 2022

V úterý 18. října 2022 proběhlo v Olomouci na výstavišti Flóra finále soutěže seniorské krásy „Babička roku 2022". Sešly se zde vítězky krajských kol. Liberecký kraj reprezentovala tanvaldská občanka paní Hana Marková.   Paní Hana Marková z Tanvaldu získala v této soutěži krásné druhé místo, blahopřejeme.

Babička sympatie 2022 – KRSOL

 




13.10.2022 12:34:40 | přečteno 751x | ekraslova | Celý článek
 

Starostou města Tanvald byl zvolen Mgr. Vladimír Vyhnálek

radnice leto

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Tanvald, které se uskutečnilo ve středu 19. října 2022, byli zvoleni: 

pan Mgr. Vladimír Vyhnálek starostou města Tanvald

pan Ing. Jan Palme dlouhodobě uvolněným místostarostou města Tanvald

pan Mgr. Antonín Bělonožník členem Rady města Tanvald

pan Lukáš Černý členem Rady města Tanvald

paní MUDr. Radka Ducháčková členkou Rady města Tanvald

pana Mgr. Jan Prašivka členem Rady města Tanvald

pan RNDr. Jaroslav Týl členem Rady města Tanvald  

 


11.10.2022 13:11:37 | přečteno 1239x | ekraslova | Celý článek
 

Informace o výlukách na železniční trati v úseku Tanvald - Kořenov (- Szklarska Poręba Górna)

vlak
Provozovatel dráhy Správa železnic, s. o. informuje o výlukách na železniční trati č. 036 Liberec - Harrachov - Szklarska Poręba Górna, které budou probíhat v úseku Tanvald - Kořenov (- Szklarska Poręba Górna) ve dnech 10., 11., 12. a 13. října 2022 vždy od 7:30 hod. do 13:25 hod..
Účelem výluk je výměna kolejnic v úseku Tanvald - Kořenov a geotechnický průzkum v dopravně Kořenov.
4.10.2022 14:26:16 | přečteno 408x | ekraslova | Celý článek
 

Upozornění pro poplatníky místních poplatků za odpady a ze psů

odpadky

Lhůta splatnosti druhé splátky poplatku je 30. září.  Poplatníků, kteří uhradili poplatek jednorázově, se tato lhůta samozřejmě netýká. Polovina sazby poplatku za odpady je 360 Kč. Pro platbu prosím použijte stejné platební údaje, jako u první letošní splátky. Složenky nebudou plošně rozesílány.

2.9.2020 - aktualizováno 29.9.2022 12:30:33 | přečteno 687x | ernest | Celý článek
 

Návrhy jízdních řádů pro období 2022/2023

Korid LK
K připravovaným návrhům jízdních řádů veřejné linkové dopravy je možné zasílat připomínky do 15. října 2022 na e-mail: info@korid.cz  nebo písemně na adresu koordinátora KORID LK, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec.
29.9.2022 9:39:54 | přečteno 386x | ekraslova | Celý článek
 

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Tanvald

radnice 2022

 23. 9. - 24. 9. 2022

VOLBA PRO MĚSTO - 36,85%

PRO TANVALD - 25,25%

Spol. pro Tanvald ODS+KDU-ČSL - 20,09%

ZA BEZPEČNÉ MĚSTO TANVALD - 10,77%

Komunistická str.Čech a Moravy - 7,36%

Více na www.volby.cz. Zvolení členové zastupitelstva zde.

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Tanvald je na úřední desce.

24.9.2022 18:25:55 | přečteno 2103x | radek.reif | Celý článek
 
< předchozí 1 2 [...] 7 8 9 10 11 12 13 [...] 20 [...] 25 další >
load