Geotermální elektrárna

Přerušení územního řízení

Dne 3.8.2016 vydal stavební úřad rozhodnutí, kterým zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Proti tomuto rozhodnutí podala společnost ENTERGEO, SE odvolání.

Dne 30.1.2017 vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,  rozhodnutí, kterým zrušil rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 3.8.2016, jímž byla zamítnuta žádost společnosti ENTERGEO, SE o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ a věc vrátil stavebnímu úřadu k novému projednání.

Stavební úřad je vázán právním názorem, který v rozhodnutí o odvolání vyslovil Krajský úřad Libereckého kraje a proto dne 23.3.2017 územní řízení přerušil a současně vyzval žadatele k doplnění podkladů.

27.3.2017 | přečteno 141x | ernest | Celý článek
 

Zrušení rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost o vydání územního rozhodnutí

Dne 3.8.2016 vydal stavební úřad rozhodnutí, kterým zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Proti tomuto rozhodnutí podala dne 17.8.2016 společnost ENTERGEO, SE odvolání. Dne 3.10.2016 stavební úřad zaslal toto odvolání spolu s dokumentací pro vydání územního rozhodnutí a úplným spisem k této věci Krajskému úřadu Libereckého kraje,  odboru územního plánování a stavebního řádu. Dne 30.1.2017 vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,  rozhodnutí, kterým zrušil rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 3.8.2016, jímž byla zamítnuta žádost společnosti ENTERGEO, SE o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ a věc vrátil stavebnímu úřadu k novému projednání.

Úplné znění rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 30.1.2017 ikona souboruje k dispozici zde.

1.2.2017 | přečteno 102x | ernest | Celý článek
 

Postoupení odvolání proti rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost o vydání územního rozhodnutí

Dne 3.8.2016 vydal stavební úřad rozhodnutí, kterým zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Toto rozhodnutí bylo doručováno veřejnou vyhláškou, ve lhůtě do 2.9.2016 měli všichni účastníci územního řízení možnost podat proti tomuto rozhodnutí odvolání. Této možnosti využila společnost ENTERGEO, SE, která proti tomuto rozhodnutí podala dne 18.8.2016 odvolání. Dne 5.9.2016 stavební úřad rovněž veřejnou vyhláškou vyrozuměl účastníky územního řízení o odvolání podaném společností ENTERGEO, SE a zároveň je vyzval, aby se k podanému odvolání vyjádřili ve lhůtě v tomto vyrozumění uvedené. K odvolání spol. ENTERGEO, SE neobdržel stavební úřad ve stanovené lhůtě vyjádření žádného účastníka územního řízení. Jelikož stavební úřad nemůže odvolání vyhovět cestou autoremedury, postoupil jej dne 4.10.2016 k vyřízení Krajskému úřadu Libereckého kraje.

4.10.2016 | přečteno 137x | ernest | Celý článek
 

Odvolání proti rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost o vydání územního rozhodnutí

Dne 3.8.2016 vydal stavební úřad rozhodnutí, kterým zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Toto rozhodnutí bylo doručováno věřejnou vyhláškou, ve lhůtě do 2.9.2016 měli všichni účastníci uzemního řízení možnost podat proti tomuto rozhodnutí odvolání. Této možnosti využila společnost ENTERGEO, SE, která proti tomuto rozhodnutí podala dne 18.8.2016 odvolání. Dne 5.9.2016 stavební úřad rovněž veřejnou vyhláškou vyrozuměl účastníky územního řízení o odvolání podaném společností ENTERGEO, SE a zároveň je vyzval, aby se k podanému odvolání vyjádřili ve lhůtě v tomto vyrozumění uvedené.

5.9.2016 | přečteno 121x | ernest | Celý článek
 

Odvolání proti rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost o vydání územního rozhodnutí

Dne 3.8.2016 vydal stavební úřad rozhodnutí, kterým zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Toto rozhodnutí bylo doručováno věřejnou vyhláškou, ve lhůtě do 2.9.2016 mají všichni účastníci uzemního řízení možnost podat proti tomuto rozhodnutí odvolání. Této možnosti využila společnost ENTERGEO, SE, která proti tomuto rozhodnutí podala dne 18.8.2016 odvolání.

19.8.2016 | přečteno 140x | ernest | Celý článek
 

Zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální ene

Stavební úřad dne 7.6.2016 oznámil pokračování  územního řízení na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Na základě provedeného řízení vydal stavební úřad dne 3.8.2016 rozhodnutí, kterým zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Toto rozhodnutí je oznamováno veřejnou vyhláškou, ikona souborudo textu rozhodnutí bylo možno nahlédnout na elektronické úřední desce (zveřejněno do 18. 8. 2016).

3.8.2016 | přečteno 122x | ernest | Celý článek
 

Oznámení o pokračování územního řízení

Dne 4.3.2016 stavební úřad přerušil územní řízení na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ a současně vyzval žadatele, společnost ENTERGEO, SE, k doplnění podkladů. Podklady byly doplněny dne 18.5.2016. Stavební úřad dne 7.6.2016 oznámil pokračování  územního řízení na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Pokračování územního řízení je oznamováno veřejnou vyhláškou.

7.6.2016 | přečteno 162x | ernest | Celý článek
 

Přerušení územního řízení

Dne 12.10.2015 vydal stavební úřad rozhodnutí, kterým zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Proti tomuto rozhodnutí podala dne 26.10.2015 společnost ENTERGEO, SE odvolání. Dne 12.2.2016 vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,  rozhodnutí, kterým zrušil rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 12.10.2015, jímž byla zamítnuta žádost společnosti ENTERGEO, SE o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ a věc vrátil stavebnímu úřadu k novému projednání. Stavební úřad je vázán právním názorem, který v rozhodnutí o odvolání vyslovil Krajský úřad Libereckého kraje a proto dne 4.3.2016 územní řízení přerušil a současně vyzval žadatele k doplnění podkladů.

9.3.2016 | přečteno 141x | ernest | Celý článek
 

Zrušení rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost o vydání územního rozhodnutí

Dne 12.10.2015 vydal stavební úřad rozhodnutí, kterým zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Proti tomuto rozhodnutí podala dne 26.10.2015 společnost ENTERGEO, SE odvolání. Dne 15.12.2015 stavební úřad zaslal toto odvolání spolu s dokumentací pro vydání územního rozhodnutí a úplným spisem k této věci Krajskému úřadu Libereckého kraje,  odboru územního plánování a stavebního řádu. Dne 12.2.2016 vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,  rozhodnutí, kterým zrušil rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 12.10.2015, jímž byla zamítnuta žádost společnosti ENTERGEO, SE o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ a věc vrátil stavebnímu úřadu k novému projednání.

ikona souboruÚplné znění rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 12.2.2016 je k dispozici zde.

16.2.2016 | přečteno 130x | ernest | Celý článek
 

Předání spisu odvolacímu správnímu orgánu

Dne 12.10.2015 vydal stavební úřad rozhodnutí, kterým zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Proti tomuto rozhodnutí podala dne 26.10.2015 odvolání společnost ENTERGEO, SE. Dne 15.12.2015 předal stavební úřad toto odvolání spolu s celým spisem Krajskému úřadu Libereckého kraje, který přezkoumá soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání tohoto rozhodnutí předcházelo, s právním předpisy a následně rozhodne v souladu s § 90 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

16.12.2015 | přečteno 152x | ernest | Celý článek
 
load