Úřední deska

MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice III/29022 v k.ú. a obci Tanvald-část Žďár, místní komunikace č. 3c–ul. Pod Špičákem v k.ú. a obci Tanvald

Číslo jednací:MěÚT/10653/DZ/22
Den vyvěšení:11.5.2022
Den sejmutí:27.5.2022
Zdroj oznámení:-----
Typ oznámení:Ostatní

Podrobnosti:


Vytvořeno 10.2.2021 10:42:00 | přečteno 12347x | Ondrao
load