Úřední deska

Vyhledat oznámení
kalendář
kalendář
Číslo jednací Vyvěšení Název oznámení Typ
MěÚT/11577/2022/DZ/La 23.5.2022-8.6.2022 MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice II/290 (ppč. 1691) v křižovatce se silnicí III/29018 (ppč. 464/1) v k.ú. Desná III a obci Desná Ostatní
MěÚT/11640/2022 23.5.2022-8.6.2022 Město Tanvald - Návrh hospodaření města za rok 2021 - Závěrečný účet Ostatní
189 EX 353/18-129 23.5.2022-23.6.2022 Exekutorský úřad Praha 4 - Usnesení - Dražební vyhláška Dražební vyhlášky
MěÚT/11098/DZ/22 17.5.2022-2.6.2022 MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice II/290 – ul. Polubenská (ppč. 464/1) v k.ú. Desná III a obci Desná Ostatní
MěÚT/10785/DZ/22 17.5.2022-2.6.2022 MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice III/28744 (ppč. 1140) v k.ú. a obci Velké Hamry Ostatní
KULK 37116/2022 17.5.2022-2.6.2022 Krajský úřad Libereckého kraje - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I/10 Ostatní
MěÚT/10952/2022 13.5.2022-7.6.2022 Město Tanvald - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici úředníka-úřednice odboru dopravy MěÚ Tanvald s náplní práce posuzování a ověřování způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel Výběrová řízení
MěÚT/10547/2022/SÚ a ŽP 12.5.2022-30.5.2022 MěÚ Tanvald - Oznámení - Zahájení společného řízení veřejnou vyhláškou - Nová Karolína Harrachov Nemovitosti, pozemky, vodoprávní
MěÚT/10653/DZ/22 11.5.2022-27.5.2022 MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice III/29022 v k.ú. a obci Tanvald-část Žďár, místní komunikace č. 3c–ul. Pod Špičákem v k.ú. a obci Tanvald Ostatní
MěÚT/10655/2022/DZ/La 11.5.2022-27.5.2022 MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice III/28747 (ppč. 1601) v k.ú. a obci Velké Hamry Ostatní
10.5.2022-4.12.2025 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva Nemovitosti, pozemky, vodoprávní
MěÚT/10549/2022 10.5.2022-26.5.2022 Město Tanvald - Zveřejnění záměru města na pronájem pozemku v majetku města Tanvald - část pozemková parcely č. 328/76 v k.ú. Tanvald Nemovitosti, pozemky, vodoprávní
MěÚT/10508/2022 10.5.2022-26.5.2022 Město Tanvald - Zveřejnění záměru města na prodej pozemku v majetku města Tanvald - pozemková parcela č. 147/3 v k.ú. Tanvald Nemovitosti, pozemky, vodoprávní
MěÚT/09726/2022 2.5.2022-26.9.2022 MěÚ Tanvald - Seznam obecních úřadů v obcích, kde jsou zřízeny alespoň dva odbory, kterým se kandidátní listiny podávají přímo; seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu Ostatní
MěÚT/09725/2022 2.5.2022-26.9.2022 MěÚ Tanvald - Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran typ nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů Ostatní
MěÚT/09582/2022 2.5.2022-1.9.2022 Město Tanvald - Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství z důvodu mimořádné události Ostatní
29.4.2022-30.5.2022 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce Ostatní
MěÚT/09381/2022 27.4.2022-26.9.2022 MěÚ Tanvald - Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva města Tanvald, který má být zvolen pro volební období 2022 - 2026 Ostatní
207 EX 3393/11-122 27.4.2022-23.6.2022 Exekutorský úřad Zlín - Usnesení - Dražba nemovitých věcí Dražební vyhlášky
627319/22/2600-11460-507374 26.4.2022-27.5.2022 Finanční úřad pro Liberecký kraj - Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2022 Ostatní
ORKV/05781/2022 12.4.2022-13.7.2022 Město Tanvald - Oznámení o odstavení motorového vozidla - VW Golf 626, rz. DCH 61-02 Ostatní
MěÚT/08008/2022/SÚaŽP 12.4.2022-26.5.2022 MěÚ Tanvald - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání Návrhu Změny č. 3 Územního plánu Jiřetín pod Bukovou pořizované zkráceným postupem - 25. května 2022 Ostatní
220 EX 3902/07-467 4.4.2022-31.5.2022 Exekutorský úřad Praha 9 - Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Dražební vyhlášky
MěÚT/03998/2022/SÚ a ŽP 7.3.2022-8.6.2022 MěÚ Tanvald - Veřejná vyhláška - Dočasné vyloučení vstupu do lesa - Zlatá Olešnice, k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice, okres Jablonec nad Nisou Ostatní
25.1.2022-13.6.2022 Krajská správa ČSU Liberec - Životní podmínky 2022 - výběrové šetření v domácnostech Ostatní
29.7.2020-31.12.2022 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Nemovitosti, pozemky, vodoprávní
6.4.2020-31.12.2022 Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Nemovitosti, pozemky, vodoprávní
2.9.2019-31.12.2022 Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Nemovitosti, pozemky, vodoprávní
Vytvořeno 10.2.2021 10:42:00 | přečteno 12730x | Ondrao
load