Úřední deska

MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - veřejně přístupná účelová komunikace č. 88u – ul. Brumberská (ppč. 2679) v k.ú. Šumburk nad Desnou a obci Tanvald

Číslo jednací:MěÚT/24756/2022/DZ/La
Den vyvěšení:20.9.2022
Den sejmutí:6.10.2022
Zdroj oznámení:-----
Typ oznámení:Ostatní

Podrobnosti:


Vytvořeno 10.2.2021 10:42:00 | přečteno 28731x | Ondrao
load