Úřední deska

Vyhledat oznámení
kalendář
kalendář
Číslo jednací Vyvěšení Název oznámení Typ
MěÚT/26649/2022/DZ/La 5.10.2022-21.10.2022 MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice III//29022 (ppč. 2453/8) v k.ú. a obci Albrechtice v Jizerských horách Ostatní
220 EX 1961/20-300 3.10.2022-22.11.2022 Exekutorský úřad Praha 9 - Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Dražební vyhlášky
MěÚT/25765/DZ/22 30.9.2022-17.10.2022 MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice III/29046, III/29046A, III/29047, III/29022 – k.ú. a obci Tanvald a k.ú. Desná I, obci Desná Ostatní
MěÚT/25855/2022 27.9.2022-25.10.2022 Město Tanvald - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici úředníka-úřednice v odboru stavební úřad a životní prostředí MěÚ Tanvald s náplní práce zajišťování agendy výkonu vodoprávního úřadu v obci s rozšířenou působností Tanvald Výběrová řízení
MěÚT/25854/2022 27.9.2022-25.10.2022 Město Tanvald - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici úřednice-úředníka, sociální pracovnice-pracovníka, v oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ Tanvald Výběrová řízení
26.9.2022-12.10.2022 Rozpočtové opatření č. 7/2022 ze zasedání Mikroregionu Tanvaldsko ze dne 16. 9. 2022 Ostatní
26.9.2022-12.10.2022 Usnesení ze zasedání Mikroregionu Tanvaldsko ze dne 16. 9. 2022 Ostatní
24.9.2022-10.10.2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Zlatá Olešnice Ostatní
24.9.2022-10.10.2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Tanvald Ostatní
24.9.2022-10.10.2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Plavy Ostatní
24.9.2022-10.10.2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Kořenov Ostatní
24.9.2022-10.10.2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Jiřetín pod Bukovou Ostatní
24.9.2022-10.10.2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Albrechtice v Jizerských horách Ostatní
MěÚT/25198/2022 21.9.2022-7.10.2022 Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald konaného dne 14. 09. 2022 Ostatní
MěÚT/25175/2022 21.9.2022-7.10.2022 Město Tanvald - Zveřejnění záměru města na prodej pozemku v majetku města Tanvald - pozemková parcela č. 240/1 v k.ú. Tanvald Nemovitosti, pozemky, vodoprávní
MěÚT/24702/DZ/22 20.9.2022-6.10.2022 MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - zřízení kolmého vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou - č. CD359976 Ostatní
MěÚT/24756/2022/DZ/La 20.9.2022-6.10.2022 MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - veřejně přístupná účelová komunikace č. 88u – ul. Brumberská (ppč. 2679) v k.ú. Šumburk nad Desnou a obci Tanvald Ostatní
7.9.2022-6.10.2022 Ministerstvo obrany České republiky - Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku Ostatní
10.5.2022-4.12.2025 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva Nemovitosti, pozemky, vodoprávní
29.7.2020-31.12.2022 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Nemovitosti, pozemky, vodoprávní
6.4.2020-31.12.2022 Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Nemovitosti, pozemky, vodoprávní
2.9.2019-31.12.2022 Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Nemovitosti, pozemky, vodoprávní
Vytvořeno 10.2.2021 10:42:00 | přečteno 28645x | Ondrao
load