cz  de  en  pl 
Úvodní > O městě > Znak a prapor

Městská ikonografie

Popis znaku

Ve stříbrném štítě tři jedle rostoucí na třívrší a za ním vychází slunce s paprsky, vše přirozené. Na štítě stříbrná zděná koruna o pěti stínkách.

Popis praporu

List tvoří bílé karé nad stejně velikým zeleným čtvercovým polem, o straně široké jednu čtvrtinu délky listu a dva vodorovné pruhy zelený a žlutý. V karé tři jedle rostoucí na třívrší a za ním vychází slunce s paprsky, vše přirozené. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
 

Ikonografie

Městem Tanvaldem je používán znak, který vznikl sloučením tanvaldského městského znaku a znaku města Šumburku poté, co se obě sídla v roce 1942 spojili do jedné aglomerace.

Tanvald byl povýšen na městečko 13. března 1895. Po deseti letech, 7. června 1905, učinil císař František Josef I. rozhodnutí o povýšení Tanvaldu na město. 22. září téhož roku udělil městu znak. Znak lze popsat následujícím způsobem: ve stříbrném štítě tři přirozené jedle, rostoucí na zeleném třívrší. Na štítě stříbrná zděná koruna s pěti stínkami.

Povýšení Tanvaldu na město v roce 1905 mělo nepochybně ohlas v sousední obci Šumburk, která dosáhla povýšení na městys 29. července 1906. Na město byl Šumburk povýšen 7. dubna 1925. Někdy v následující době vznikl v Šumburku neoficiální městský znak, který měl podobu modrého štítu, ve kterém zlaté slunce vychází za dvěma zelenými vršky.

Ke spojení Tanvaldu a Šumburka do jednoho města došlo 1. října 1942. Sloučení se ukázalo být obecně prospěšné a tak plénum místního národního výboru 20. prosince 1945 znovu o sloučení rozhodlo. V té době se rozhodlo také o vytvoření nového městského znaku v takové podobě, že historický znak Tanvaldu byl doplněn o zlaté vycházející slunce ze znaku Šumburka. Městem byly v následujících letech činěny kroky k oficiálnímu konstituováni nového městského znaku. Ale k tomu nikdy nedošlo. Přesto je současně užívaný znak města Tanvaldu považován za vydržený a tím i za právoplatný.

Městský prapor odpovídá následujícímu popisu: list tvoří bílé karé nad stejně velikým zeleným čtvercovým polem, o straně široké jednu čtvrtinu délky listu a dva vodorovné pruhy zelený a žlutý. V karé tři jedle rostoucí na třívrší a za ním vychází slunce s paprsky, vše přirozené.

Karé praporu obsahuje figury obsažené v městském znaku. Vodorovné pruhy zelený a žlutý se shodují s tinkturami zeleného třívrší, zelených jedlí a zlatého slunce. Zelená a žlutá jsou již tradičními tanvaldskými městskými barvami užívanými nepřetržitě již několik desetiletí.