• cz 
 • de 
 • en 
 • pl 
Cesta: Úvodní > Kultura > Městská knihovna Tanvald

Městská knihovna Tanvald

On-line katalog a konto čtenáře


Otevírací doba

 • Pondělí, středa: 9:00 – 11:30,12:15 – 17:00
 • Úterý, čtvrtek: 9:00 – 11:30,12:15 – 15:00
 • Pátek: zavřeno

Vážení čtenáři,

abyste mohli využívat naše knihovnické služby včetně výpůjčky e-knih i v tomto roce 2021, je potřeba mít uhrazen roční registrační poplatek (viz CENÍK POPLATKŮ).

Vzhledem k epidemiologické situaci jej můžete uhradit bezhotovostně na účet Města Tanvald

č.ú. 19-0001423451/0100, variabilní symbol uvádějte ve tvaru XXXX3314,

kde XXXX jsou poslední čtyři čísla na vašem čtenářském průkazu.


Městská knihovna sídlí v centru města v budově městského úřadu. Nabízí čtenářům bohatý výběr krásné i naučné literatury, novin a časopisů.V prostorech knihovny se pořádají výstavy a kulturně výchovné akce pro děti a studenty. Provoz knihovny je plně automatizován (knihovní systém Tritius) od výpůjčního protokolu až po on-line katalog přístupný veřejnosti. K dispozici je kopírovací služba, meziknihovní výpůjční služba a  veřejný internet.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TANVALD

Krkonošská 350 (budova býv. soudu)
468 41 Tanvald
Tel.: 483 369 650
Hlavní knihovnice: Mgr. Valentyna Scheibe
Knihovnice: Martina Hejduková
E-mail: knihovna@tanvald.cz

Statistika knihovny za rok 2020 (stav k 31.12.2020)

Knihy 19539
Audioknihy 150
Společenské deskové hry 65
Počet titulů docházejících periodik 64
Registrovaní uživatelé 811
Návštěvníci 15732
Návštěvníci on-line služeb 3229
Výpůjčky 24358
Počet návštěvníků využívajících INTERNET v knihovně 490
Počet návštěvníků kulturních akcí 165
Počet návštěvníků vzdělávacích akcí 25
Půjčeno knih z jiných knihoven (MVS) 302
Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru mimo knihovnu 2493
Návštěvníci využívající internet v knihovně 500
Kulturní akce pro veřejnost 5
Vzdělávací akce pro veřejnost 1
Výpůjční doba
Pondělí

9.00 - 11.30 h.

12.15 - 17.00 h.

Úterý

9.00 - 11.30 h.

12.15 - 15.00 h.

Středa

9.00 - 11.30 h.

12.15 - 17.00 h.

Čtvrtek

9.00 - 11.30 h.

12.15 - 15.00 h.

Technické vybavení / služby
 • PC,  veřejný INTERNET
 • PC s on-line katalogem
 •  Televizor
 • Videorekordér, DVD rekordér
 • Skener
 • Systém Tritius
 • Půjčování knih, mluvených knih ve formátu CD a MP3 a knih z regionálního výměnného souboru z knihovny v Jablonci n.N
 • Rezervace dokumentů
 • Meziknihovní výpůjční služba
 • On- line katalog
 • Pořady, exkurze, besedy, výstavy.
 • Bibliografické a informační služby na základě vlastních i externích zdrojů
 • Možnost poslechu audio knih ve studovně
 • Kopírování a tisk z počítače