Prohlášení o přístupnosti

Město Tanvald se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky: www.tanvald.cz

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupnost obsahu

Níže uvedený obsah není přístupný:

a) z důvodu nesouladu s právními předpisy

  • Internetové stránky obsahují videa třetích stran, které nevytvářelo město Tanvald. Jedná se o sekci Magazín Tanvaldska - www.tanvald.cz/aktuality/magazintanvaldska/ a také o odkazy na videa na jiných serverech (youtube), například sekce Videogalerie - www.tanvald.cz/aktuality/videogalerie/. Tato Videa nemají titulky dle požadavků na přístupnost. Město Tanvald nemá autorská práva k těmto multimediálním prvkům a nemůže je nijak upravovat.

b) z důvodu nepřiměřené zátěže

  • Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC(X), XLS(X) a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje. Tyto formáty jsou také vhodnější pro tisk či pro stažení ucelených dokumentů, které jsou v těchto formátech již vytvářeny (např. dokumenty na úřední desku, formuláře, vyhlášky, nařízení...). PDF také umožňuje elektronicky podepsat dokument. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout různý SW - např. Word Viewer, Libre Office, Acrobat Reader. V moderních webových prohlížečích je již integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů.
  • Město Tanvald se snaží zveřejněvat PDF s textovou vrstvou. U dokumentů přeposlaných z jiných organizací či starších dokumentů mohou být i tyto dokumenty bez strojově čitelné vrstvy (převedené do PDF skenováním).
  • Stránka virtuální prohlídky - www.tanvald.cz/virtualniprohlidka/ není přístupná, protože to povaha stránky a technické možnosti vylučují.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 22. července 2020.

Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením správcem IT, MěÚ Tanvald. Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a standard WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Město Tanvald má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).

V případě problémů s přístupností nás můžete kontaktovat:

tel. 483 369 528, e-mail: webmaster@tanvald.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3

e-mail: pristupnost@dia.gov.cz

Vytvořeno 22.7.2020 | přečteno 1449x | ernest
load