Standardy kvality OSPOD

Pracovní postupy  MěÚ Tanvald zajišťující naplnění standardů kvality výkonu sociálně-právní ochrany

Standardy kvality upravuje příloha č. 1 prováděcí vyhlášky č. 473/2012 Sb., která nabyla účinnosti spolu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů dne 1. ledna 2013. Vyhláška popisuje celkem 14 okruhů standardů. Platnost standardů je od 1.1.2015

STANDARDY č. 1– 3 vymezují místní a časovou dostupnost, prostředí a informovanost

STANDARD  č. 4 vymezuje otázku personálního zabezpečení úřadu

 • stanovuje počet zaměstnanců zajišťující SPOD, ten musí být přiměřeny správnímu obvodu
 • při výpočtu přiměřeného počtu zaměstnanců se vychází z počtu všech dětí žijících ve správním obvodu – upraveno dle náročnosti sociální práce v regionu, v souvislosti s výskytem sociálně-patologických jevů (nezaměstnanost, rozvodovost, vyloučené lokality apod.)
 • vytvoření odpovídajícího týmu SPOD závisí i na výši dotace ze státního rozpočtu
 • výsledkem by měla být zajištěna systematická práce s ohroženými dětmi a rodinami
 • ikona souboruStandard č. 4 - Personální zabezpečení výkonu SPOD

STANDARDY č. 5 a 6 se zabývají přijímáním a zaškolováním pracovníků a jejich profesního rozvoje

STANDARDY č. 7 – 9 definují principy a postupy práce

 • prevence
 • role klíčového sociálního pracovníka = koordinátor případu
 • respekt k individuálním potřebám klienta, podpoře jeho samostatnosti a motivaci k péči o děti (řešení vždy leží na dané rodině),
 • podpora sociálního začleňování
 • snaha udržet kontakt dítěte (rodiny) s přirozeným sociálním prostředím
 • orgán sociálně-právní ochrany přitom používá zákonem stanovené metody sociální práce – pravidelné vyhodnocování situace dítěte a rodiny a plánování postupu (individuální plán ochrany dítěte).
 • ikona souboruStandard č. 7 - Prevence
 • ikona souboruStandard č. 9 - Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

STANDARD č. 8 zejména kritérium 8d má funkci „kontrolní“, které hovoří o tom, že:

STANDARDY č. 10 – 13 vymezují kontrolní mechanismy, vedení dokumentace a způsob vyřizování stížností

STANDARD č. 14 vymezuje návaznost výkonu sociálně-právní ochrany na další služby

 

Vytvořeno 9.5.2021 | přečteno 688x | ernest
load