Podklady pro zasedání zastupitelstva

Podle platné právní úpravy je projednávání určitých záležitostí vyhrazeno do výlučné pravomoci rady města, jejíž schůze jsou neveřejné. Některé materiály pro jednání rady města, nebo radou města již projednané, jsou překládány členům zastupitelstva města pouze pro informaci, proto nelze zajistit absolutní shodu podkladů zaslaných členům zastupitelstva města v souladu s jednacím řádem v písemné podobě s materiály zveřejněnými na internetových stránkách města v elektronické podobě.

Rovněž omezení možností zveřejnění některých informací, které mají charakter osobních a citlivých údajů, utajovaných informaci nebo obchodního tajemství, může být důvodem částečného nebo neúplného zveřejnění. Tím není omezeno oprávnění fyzických a právnických osob požádat o poskytnutí informace postupem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


K zasedání zastupitelstva města dne 10. 11. 2021 máte k dispozici:


ikona souborupozvánka

ikona souboru5.1. Výkup pozemkové parcely č. 1932/9 v katastrálním území Tanvald

ikona souboru5.2. Žádost o prodej části pozemkové parcely č. 851/1 v katastrálním území Šumburk nad Desnou

ikona souboru5.3. Žádost o prodej pozemkové parcely č. 1681/4 v katastrálním území Tanvald

ikona souboru5.4. Žádost o prodej části pozemkové parcely č. 171/4 a č. 171/5 v katastrálním území Tanvald

ikona souboru5.5. Žádost o prodej části pozemkové parcely č. 307/18 v katastrálním území Tanvald

ikona souboru5.6. Žádost o prodej pozemkové parcely č. 210/1 v katastrálním území Šumburk nad Desnou

ikona souboru5.7. Žádost o prodloužení lhůty pro doložení stavebního povolení či souhlasu stavebního úřadu k ohlášení stavby rodinného domu na pozemkové parcele č. 729/12 v katastrálním území Tanvald

ikona souboru5.8. Informace o neuskutečnění prodeje pozemkové parcely č. 237/1 v katastrálním území Tanvald

ikona souboru5.9. Rozpočtové opatření – dotační management pumptrack

ikona souboru6.    Návrh na vydání OZV města Tanvald č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


Vytvořeno 14.9.2021 | přečteno 33x | ernest
load