Cenový výměr za pronájem pozemků

Město Tanvald

I.

Rada města Tanvald stanovuje cenu za pronájem pozemků v majetku Města Tanvald, které neslouží
k podnikání:

pozemek užívaný jako zahrada 6,- Kč/m2/rok
pozemek užívaný k sekání trávy 0,40 Kč/m2/rok
pozemek užívaný v ostatních případech 9,- Kč/m2/rok

II.

Cenový výměr byl schválen usnesením Rady města Tanvald číslo 358/21/2010 ze dne 15.12.2010
s účinností od 1. 1. 2011

Petr Polák v.r.

starosta

Vytvořeno 11.7.2017 | přečteno 360x | ernest
load