Ceník za pronájem schránek v kolumbáriu

Veřejné pohřebiště Šumburk nad Desnou

Provozovatel MĚSTO TANVALD


Cena za služby spojené s nájmem

Cena za služby spojené s nájmem schránky kolumbária na 1  rok

Cena schránky pro 2 urny 300,- Kč

Cena schránky pro 3 urny 400,- Kč

Cena schránky pro 4 urny 500,- Kč

 

Tento ceník nabývá platnosti dnem schválení Radou města Tanvald ze dne 9.11.2022 usnesením č. 321/21/2022


Mgr Vladimír Vyhnálek v.r.

starosta města


Vytvořeno 5.12.2022 14:37:29 | přečteno 257x | radek.reif
load