Obecně závazné vyhlášky

Zvolte si OZV v této nabídce.
ikona souboruOZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
ikona souboruOZV č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
ikona souboruOZV č. 3/2019, o místním poplatku ze psů
ikona souboruOZV č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
ikona souboruOZV č. 1/2019, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, k trvalému označování psů identifikačními čipy a vedení evidence jejich chovatelů
ikona souboruOZV č. 1/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích ve města a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
ikona souboruOZV č. 1/2016, kterou se zrušuje OZV města Tanvaldu o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí pro místní části města Tanvaldu
ikona souboruOZV č. 3/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů
ikona souboruOZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Tanvald
ikona souboruOZV č. 1/2014, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města Tanvaldu o městské policii
ikona souboruOZV č. 7/2012, kterou se zrušuje OZV č. 4/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity
ikona souboruOZV č. 6/2012, kterou se zrušuje OZV č. 3/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
ikona souboruOZV č. 1/2012, která zrušuje OZV č. 5/2010 o míst. popl. za výh. hrací přístroj nebo zařízení pov. MF dle jiného práv. předpisu
ikona souboruOZV č. 8/2010, kterou se vydává pož. řád, stanoví podm. k zabezp. při akcích s větším poč. osob a kdy se zřiz. pož. hlídky
ikona souboruOpatření obecné povahy č.1/2010 o vydání Územního plánu Tanvald
ikona souboruOZV č. 1/2006, kterou se ruší OZV č. 1/2002
ikona souboruOZV č. 5/2005 - školské obvody
Vytvořeno 6.1.2020 - aktualizováno 30.12.2021 9:39:52 | přečteno 107x | ernest
load