Úřední deska

Vyhledat oznámení
kalendář
kalendář
Číslo jednací Vyvěšení Název oznámení Typ
MěÚT/33816/2022/OD-SH/La/ozn. 29.11.2022-15.12.2022 MěÚ Tanvald - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení - „Stavební úpravy komunikace v sídlišti – I. etapa Harrachov“ Ostatní
28.11.2022-14.12.2022 Mikroregion Tanvaldsko - Návrh rozpočtu na rok 2023 Ostatní
MZP/2022/710/4284 21.11.2022-7.12.2022 Ministerstvo životního prostředí - Stanovisko k návrhu koncepce - „Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2021 – 2027“ Ostatní
139EX 13005/12-185 18.11.2022-22.12.2022 Exekutorský úřad Šumperk - Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí Dražební vyhlášky
MěÚT/32160/DZ/22 15.11.2022-1.12.2022 MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikace – ul. Jindřišská (ppč. 1626 v k.ú. Smržovka) v obci Smržovka Ostatní
MěÚT/32300/2022 15.11.2022-1.12.2022 MěÚ Tanvald - Zveřejnění záměru města na pronájem nebytových prostor v majetku města - Objekt č.p. 350, ul. Krkonošská, Tanvald Nemovitosti, pozemky, vodoprávní
14.11.2022-30.11.2022 Rozpočtové opatření č. 8/2022 ze zasedání Mikroregionu Tanvaldsko ze dne 27. 10. 2022 Ostatní
14.11.2022-30.11.2022 Usnesení ze zasedání Mikroregionu Tanvaldsko ze dne 27. 10. 2022 Ostatní
MěÚT/32179/2022 14.11.2022-8.12.2022 Město Tanvald - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici úřednice-úředníka, sociální pracovnice-pracovníka, kurátorky- kurátora pro děti a mládež v oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ Tanvald Výběrová řízení
MZP/2022/710/4180 14.11.2022-30.11.2022 Ministerstvo životního prostředí - Stanovisko k návrhu koncepce - „Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry 2021 – 2027“ Ostatní
MěÚT/31364/2022 8.11.2022-29.11.2022 Město Tanvald - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici úřednice/úředníka pro výkon funkce referentky/referenta bezpečnosti státu v působnosti obce s rozšířenou působností Tanvald v oddělení kancelář tajemníka MěÚ Tanvald Výběrová řízení
MZE-59640/2022-16212 7.11.2022-8.12.2022 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ostatní
MěÚT/30453/2022 1.11.2022-30.1.2023 MěÚ Tanvald - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků města v souvislosti s konáním volby prezidenta ČR, které se uskuteční dne 13. a 14. ledna 2023 Ostatní
10.5.2022-4.12.2025 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva Nemovitosti, pozemky, vodoprávní
29.7.2020-31.12.2022 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Nemovitosti, pozemky, vodoprávní
6.4.2020-31.12.2022 Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Nemovitosti, pozemky, vodoprávní
2.9.2019-31.12.2022 Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Nemovitosti, pozemky, vodoprávní
Vytvořeno 10.2.2021 10:42:00 | přečteno 37567x | Ondrao
load