Úřední deska

Vyhledat oznámení
kalendář
kalendář
Číslo jednací Vyvěšení Název oznámení Typ
203 ExD 48/22-4 25.5.2023-24.7.2023 Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku Dražební vyhlášky
MěÚT/33015/2023 22.5.2023-20.6.2023 Město Tanvald - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici úředníka-úřednice v odboru stavební úřad a životní prostředí MěÚ Tanvald s náplní práce zajišťování agendy výkonu vodoprávního úřadu v obci s rozšířenou působností Tanvald. Výběrová řízení
MěÚT/33012/2023 22.5.2023-7.6.2023 Město Tanvald - Oznámení o zrušení výběrového řízení na pracovní pozici úředníka-úřednice v odboru stavební úřad a životní prostředí MěÚ Tanvald s náplní práce zajišťování agendy stavebního úřadu Výběrová řízení
MěÚT/31248/2023/DZ/La 17.5.2023-2.6.2023 MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice II/290 (ppč. 1691) v křižovatce se silnicí III/29018 (ppč. 464/1) v k.ú. Desná III a obci Desná Ostatní
UZSVM/HSM/930/2023-HSMM 16.5.2023-1.6.2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aukční vyhláška Dražební vyhlášky
MěÚT/30500/DZ/23 11.5.2023-29.5.2023 MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Vyhrazené parkování - parkovací plocha (ppč. 375/152) při ul. Větrná, v k.ú. a obci Tanvald Ostatní
203 Ex 14535/17-101 9.5.2023-29.6.2023 Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci Dražební vyhlášky
MěÚT/29609/2023/OD-SH/L 9.5.2023-9.6.2023 MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikace (ppč. 607/9) v k.ú. a obci Harrachov Ostatní
2.5.2023-2.6.2023 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a cen pro stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce Ostatní
MěÚT/28077/2023/OD-SH/La 28.4.2023-29.5.2023 MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikace - parkoviště (ppč. 99) v k.ú. Desná II a obci Desná Ostatní
159 EX 00469/22-153 25.4.2023-31.5.2023 Exekutorský úřad Brno-město - Usnesení o nařízení dražebního jednání Dražební vyhlášky
159 EX 00469/22-092 25.4.2023-31.5.2023 Exekutorský úřad Brno-město - Usnesení o dražební vyhlášce Dražební vyhlášky
ORKV/20052/2023 12.4.2023-12.7.2023 Město Tanvald - Výzva o odstranění motorového vozidla z pozemní komunikace - VW Caddy, rz. 2AS 8783 - veřejné parkoviště v Radniční ulici v k.ú. a obci Tanvald Ostatní
10.5.2022-4.12.2025 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva - Aktualizace 1. 2. 2023 Nemovitosti, pozemky, vodoprávní
Vytvořeno 10.2.2021 10:42:00 | přečteno 55031x | Ondřej Oliva
load