Výroční zprávy o poskytování informací

§ 18, odstavec 1, zákona č. 106/1999 Sb.

Městský úřad v Tanvaldě vydává a zveřejňuje výroční zprávy o poskytování informací v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020

ikona souboruVýroční zpráva MěÚ Tanvald o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2020 (formát PDF, zveřejněno 27. ledna 2021)

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019

I.

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. vydává a zveřejňuje Městský úřad Tanvald výroční zprávu své činnosti v oblasti poskytování informací dle citovaného zákona za rok 2019.

II.

V roce 2019 bylo na MěÚ Tanvald podáno 15 písemných žádostí o informace. Všem 15 žadatelům o informace bylo plně vyhověno a písemně odpovězeno.

V Tanvaldě dne 20.1.2020

Richard Seidel v.r.
tajemník MěÚ

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

I.

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. vydává a zveřejňuje Městský úřad Tanvald výroční zprávu své činnosti v oblasti poskytování informací dle citovaného zákona za rok 2018.

II.

V roce 2018 bylo na MěÚ Tanvald podáno 8 písemných žádostí o informace. Všem 8 žadatelům o informace bylo plně vyhověno a písemně odpovězeno.

V Tanvaldě dne 19.2.2019

Richard Seidel v.r.
tajemník MěÚ

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017

I.

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. vydává a zveřejňuje Městský úřad Tanvald výroční zprávu své činnosti v oblasti poskytování informací dle citovaného zákona za rok 2017.

II.

V roce 2017 bylo na MěÚ Tanvald podáno 14 písemných žádostí o informace. Všem 14 žadatelům o informace bylo plně vyhověno a písemně odpovězeno.

V Tanvaldě dne 5.2.2018

Richard Seidel v.r.
tajemník MěÚ

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016

I.

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. vydává a zveřejňuje Městský úřad Tanvald výroční zprávu své činnosti v oblasti poskytování informací dle citovaného zákona za rok 2016.

II.

V roce 2016 bylo na MěÚ Tanvald podáno 13 písemných žádostí o informace. Všem 13 žadatelům o informace bylo plně vyhověno a písemně odpovězeno.

V Tanvaldě dne 6.1.2017

Richard Seidel v.r.
tajemník MěÚ

Vytvořeno 28.1.2021 | přečteno 26x | ernest
load